sourze.se
Artikelbild

Demokratins svagaste punkt

Demokrati i all ära, men det vi idag kallar demokrati har definitivt sina skönhetsfläckar.

Igår kom nyheten att Bushadministrationens nej till Kyoto-avtalet påverkats av påtryckningar av ExxonMobil, ett av världens största oljeföretag. Utifrån dokument som Greenpeace fått ut, tack vare en offentlighetslag, så ska Bushadministrationen hört sig för hos ExxonMobil efter en passande ståndpunkt i klimatfrågan och därefter tackat dem för ett "aktivt engagemang", enligt den brittiska tidningen The Guardian. ExxonMobil har dessutom förnekat bestämt att de inte influerat klimatpolitiken på något sätt. Dessutom finns flera andra i högsta grad tvivelaktiga möten och influenser, enligt dokumenten. Enligt The Times ska dessutom en anställd på vita huset ha redigerat miljörapporter från forskare, så att de verkat betydligt mindre allvarliga.

Om du missat dessa nyheter så behöver du inte vara förvånad, eller känna dig dåligt påläst. Som den nyhetsnarkoman jag är så upptäckte jag nyheten på SVTs text-tv. Eftersom jag tyckte det var en högintressant nyhet som handlar om världens i särklass viktigaste fråga, klimatfrågan, så sökte jag runt efter mer information i olika medier utan något större resultat. Jag beslöt mig för att avvakta och följde de allra största svenska medierna under ett dygn. De medier jag följde var nätupplagorna av Aftonbladet, DN, Expressen, Svenska dagbladet samt SVT och TV4:s tv-nyheter och text-tv.

De enda som hade detta som en huvudnyhet eller huvudrubrik var SVTs text-tv och Aftonbladet. Övriga medier hade denna nyhet som en ytterst liten, informationsfattig och väldigt svårhittad notis, som försvann snabbt.

Att världens mest mäktigaste land sagt nej till ett av världens viktigaste internationella avtal, vilket i sin tur kan riskera inte bara miljön, utan hela mänskligheten på lång sikt, var tydligen inte viktigare än att ett galet par dödat två äldre människor. Ett horribelt dåd givetvis, men har det så stort intresse för allmänheten att det blir en toppnyhet som följs upp dag efter dag? Nyheter som att AMS-chefen avgick pga kärleksaffärer på jobbet, Göran Person fick löneförhöjning, chips i butikerna är en brandfara, att IKEA öppnar i Kalmar och Haparanda var nyheter som istället fick stora rubriker och betydligt mer utrymme.

I princip ingen forskare idag ifrågasätter om koldioxidutsläpp bidrar till växthuseffekten eller att det blivit en ökad halt koldioxid i atmosfären de senaste decennierna. Frågan som debatteras är om bilutsläppen påverkar så mycket att det ger någon så stor förändring att det kan påverka vårt klimat. Enligt IPCC så tror man att jordens medeltemperatur kan öka mellan 1,4-5,8ºC de närmaste hundra åren, men en annan nyhet som förblev en osynlig notis för 4-5 månader sen var en ny beräkning av Climateprediction.net, som utför en av världens mest avancerade klimatberäkningar baserade på en rad olika data. Enligt deras analyser misstänkte man att temperaturökningarna kunde bli dubbelt så höga.

Den stora frågan är hur det kommer sig att frågor som påverkar hela mänsklighetens existens, får mindre utrymme i medier än vad de senaste dokusåpakändisarna gjorde på Spy Bar i helgen?

Är det en panikartad lamslaghet eller ignorans orsakad av den häjlplöshet vi känner inför dessa frågor? Visst kan man med all rätt betvivla sanningshalten och säkerheten i nyheterna, men så länge vi inte har atombombsäkra motbevis, har vi då råd att ifrågasätta eller ignorera dessa nyheter?

Det finns några andra skrämmande faktorer som kan påverka det hela, som utgör en stor svaghet i demokratin. Medierna är inte objektiva på något sätt. Igårkväll när jag insett att TV4s nyheter inte nämnt ett ord om ExxonMobil-affären, så råkade jag av en slump några timmar senare få på reklam på samma kanal. Reklamen var för Mobil, som är ett av ExxonMobils största varumärken, Esso är ett annat av deras kända varumärken. Denna händelse var givetvis ganska osannolik slump, men ändå så talande. De flesta av dagens medier är helt beroende av annonsörer för att överleva och de säkraste inkomstkällorna är multinationella stora företag. Det finns garanterat inga skriftliga eller muntliga överenskommelser över vad som får sändas eller inte, men det är ganska uppenbart att TV4 skulle riskerat att blivit av med en stor inkomstkälla, om de gjort nyheten om ExxonMobil till en huvudnyhet. I TV4s text-tv stog inte ExxonMobil nämnt heller och inte deras affär heller, utan det handlade istället enbart om den anställda på vita huset som redigerat forskarrapporter. Det är definitivt inte otroligt att även de andra medierna har, har haft eller kommer att ha ExxonMobil som annonsör och stor inkomstkälla, vilket kan vara en förklaring till att nyheten aldrig lyftes fram.

Av samma anledning kanske man aldrig fått se några stora rubriker om Coca-Colas exploatering av vattnet i Indien, där de använder så mycket vatten, även grundvatten, att dricksvattnet för lokalbefolkningen försvinner och de får gå många kilometer efter vatten varje dag.

Att ge multinationella företag och kommersialismen all skuld vore inte rättvist, nyheten om ExxonMobil nämndes inte heller i SVT. Självfallet har alla journalister någon värdering, även om deras uppdrag är att vara objektiva. Men jobbar man som journalist är det troligen oundvikligt att bli politiskt engegerad och intresserad och omöjligt att inte ta ställing. Denna ställning blir nog många gånger svår att dölja.

Ofta kan ett reportage verka helt neutralt och objektivt, men som tittare är det omöjligt att veta eller kunna granska objektiviteten fullt ut. Oftast är det subtila medel som kan få nyheten att tolkas ganska radikalt olika hos tittarna eller läsarna. Igår så var en annan stor nyhet projektet med det obemannade stridsplanet som regeringen planerat. De flesta medier tillade att det inte fanns något behov, eller efterfrågan för det, medans andra utelämnade det. Man kan då fråga sig om de som tillade att det inte fanns behov för det, var alltför subjektiva, eller om de som utelämnade det, vinklade nyheten så att den blev mindre negativ. För de som bara fick nyheten där man inte nämnde något om att det inte fanns behov, fick kanske uppfattningen att detta var ett bra projekt och något som är värt den största delen av våra skattepengar, eller så blev de andra lurade eftersom det kanske finns nåt behov ändå.

En annan fara är bedömningen av vad som har nyhetsvärde. Vissa medier fokuserar uppenbart mer på affärer i regeringen än andra. DN har t.ex. senaste tiden haft som större nyheter att Göran Person får lönehöjning, AMS-chefen avgår pga kärleksstrul, spekulationer om fler vänsteravhopp osv, medan dessa nyheter nästan saknas helt i Aktuellt och rapport.

En annan skillnad som brukar märkas är att när man vill ha ett mer definitivt svar så söker man upp auktoriteter, som t ex forskare, myndighetspersoner, näringslivsrepresentanter m.m. Valet av vem man söker upp för att få sitt svar kan avgöras av ens politiska värderingar och risken finns att man söker upp den auktoritet som mest troligt bekräftar ens politiska ståndpunkt. Detta är även ett allvarligt problem för regeringen då de skickar olika frågor för utredning hos myndigheter, organisationer eller företag.

Kort sagt, medier är den informationskanal som de flesta av oss använder till stor del för att ta en viss politisk ställning. Valet av media påverkar sannolikt vilken bild du får av olika händelser och påverkar därmed ditt politiska ställningstagande. Valet av medier kanske också sker utifrån att du omedvetet väljer de medier som bäst bekräftar din politiska uppfattning, på samma sätt som politiker och journalister väljer de käller som bäst bekräftar deras ståndpunkter.

För tillfället har jag inget bättre alternativ, utan ville bara peka på en svaghet i demokratin som bör stärkas. Demokrati stärks inte enbart genom att bomba andra länder eller skapa nya konstitutioner i EU. En hel del måste göras på lokal nivå också.

källor:
Länk: guardian.co.uk
samt de medier som nämns i texten.


Om författaren

Författare:
Tobias Jeppsson

Om artikeln

Publicerad: 09 jun 2005 17:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: