sourze.se

Andlighet och Separation

Ser vi ut i världen kan vi se företeelser baserade på separation, glamour, lägga kraften utanför sig själv, överallt.

Världen lever i mångt och mycket i ett dyrkande av personer och ting utanför oss själva. Som den gamla historien förtäljer:

"Gudarna gömde sanningen på den sista plats
människan skulle leta på; i dom själva"

Vi kan se hur olika ageranden människor emellan hela tiden baseras på konkurrens, d v s att visa sig bättre än någon annan genom mycket kunskap om ett ämne, genom att springa fortare, leta fel på andra, trycka ner, håna, vara sarkastisk, veta bäst, vara "ljusare", se mest änglar, meditera mest etc.

Att konkurrens sker inom arbete, idrott och andra ageranden, kan vara mer "normalt", men tyvärr har samma mekanismer lyfts in i andlighet, religion och de områden som egentligen ska verka för människans lika värde. Det är mycket få andliga områden, som på riktigt verkar utan konkurrens och där "läraren" självklart ser sig som elev också. För många är de som väljer att se just den skriften, den läran, den terapiformen, som det enda. Det sker en dyrkan av personer och föremål, där religioner använder sig av reliker som "gudomliga föremål" med "speciell kraft".

Vi ett besök i Kandy, som är Sri Lankas buddistiska centrum, var det tydligt hur just det lilla kassaskåp där det uppgavs att "Buddas tand" låg, var hela stadens centrum. Att dyrka fragment av en kropp som tillhört en högt stående man eller kvinna, visar var människan själv identifierar sig. Det blir lika absurt som att Elvis Presleys byxor är så mycket mer värda än Kalle Svenssons. Vi kan se all denna dyrkan av föremål, som omsätter enorma summor vid auktioner, eller som inom religionen blir så mycket mer värt än människan själv.

Allt detta leder till att människan ser sig själv som separerad, kraftlös och hjälplös. Allt detta leder till att negativa maktstrukturer råder. Inom andligheten är målet att bli obunden och detta är omöjligt om inte människan väljer att flytta sitt fokus utifrån och in. Detta är ett medvetet val, som inte väntar på att ges, utan att tas.

Om andligheten förespråkar att allt är Ett och att alla delar i en Helhet är lika viktiga, då måste också "lärarna" arbeta på att lyfta fram detta och inte att framhäva sig själv. Alla är lärare och alla är elever, då vi är på en oändlig resa där vi alla är en droppe i havet. Varje droppe har exakt samma förmåga och tillgång till kunskap, men droppen måste själv välja att se detta istället för att vara avundsjuk på alla andra droppar.


Om författaren

Författare:
Total Justice

Om artikeln

Publicerad: 27 apr 2005 16:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: