sourze.se

Axén Olin & Olofsson profileras på min bekostnad

Med anledning av en, i tid inte alltför avlägsen interpellationsdebatt i Stockholms stadshus som jag läst utskriften av finns följande citat:

Peter Lundén- Welden m säger så här:
"...till skillnad från vad fallet var när Kristina Axén Olin styrde staden så händer det nu någonting! Det kan man väl säga, även om jag nog inte ställer mig bakom det ordval som Rolf Nilsson väljer i sin city debattartikel. Jag tycker att det snarare är en bild av den desperation han känner och en bild av hur lite som händer."

Kristina Axen Ohlin m säger så här:
"Jag får mer eller mindre dagligen kontakt och brev från både Rolf Nilsson och en rad andra hemlösa som beskriver hurdant läget är."

Margareta Olofsson V säger så här:
"Jag har också daglig kontakt med bland andra Rolf Nilsson. Ibland missförstår han saker och ting, ibland skriver väldigt duktigt och bra. Jag har väldigt mycket kontakt med honom. Jag börjar med att vända mig till den senaste talaren. Jag förstår de hemlösas frustration Kristina."

Det är skrämmande att ta del av den ordväxling som pågår mellan våra folkvalda politiker. Det är inte konstigt att människor som söker gehör hos de folkvalda ger upp. Där står de och säger sig förstå människor som lever i hemlöshet och utsatthet. De hänvisar glatt till sina möten med "verkligheten". Har de inte själva mött den så drar de sig inte för att ljuga. Vem i det här sällskapet skulle kunna avslöja dom? Alla ljuger lika friskt. Ingen behöver vara orolig. Eftersom det inte finns nån vilja att egentligen göra något åt den situation som råder så kommer sanningen ändå inte fram. De som samlas där väljer omsorgs fullt sina ord i ett enda syfte: Att skaffa sig politiska poäng. Den överenskommelse som råder mellan dessa människor är både tydlig och exkluderande. Jag känner mig både maktlös och utnyttjad när jag läser att dessa människor påstår sig hålla någon sorts kontakt med mig. Var i skulle den bestå? Dessa båda, utåt sett och mot varandra, kämpande politiker Kristina Axén Olin och Margareta Olofsson påstår sig båda helt skamlöst ha daglig kontakt med mig. Vilket är en lögn. Jag mailar lite då och då men får aldrig svar. Det finns ingen som helst vilja att nå ömsesidighet. På detta möte talar de i min frånvaro om hur jag missförstår saker och har kommentarer om mitt sätt att uttrycka mig. På det sättet kan dom både skapa sig en underförstådd samsyn och ett underförstått avstånd. Det är inte bara kränkande för mig att bli använd på det här sättet. Det är också signifikativt för hur dessa människor förhåller sig till hela frågan om hemlöshet. Jag känner mig som en "pajas" och upplever mer och mer hur liten den egentliga viljan är. Frågan missbrukas. Politiker profilerar sig själva på bekostnad av andra människors utsatthet.


Om författaren

Författare:
Rolf Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 18 feb 2005 12:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: