sourze.se

Slopa tullar på import från drabbade Asien-länder!

Människors vilja att hjälpa är stor och solidariteten med de utsatta är stark efter flodvågskatastrofen. Dessvärre kommer samma solidaritet inte alls till uttryck i EU:s handelspolitik med de drabbade länderna i Sydostasien.

Därför måste utrikesminister Laila Freivalds under våren ta
initiativ till att slopa tullar på import från länder som Indonesien, Indien och Thailand.

När staten tvekat har enskilda människor handlat. Frivilligorganisationer, företag och enskilda människor har ställt upp med omfattande belopp och ett omfattande engagemang för att bistå katastrofarbetet på plats i
Sydostasien. Det behövs: Tsunami-katastrofen drabbar redan utsatta människor, som lever i delar av världen som saknar den teknik, den ekonomi och de samhälleliga funktioner som skulle behövas för att hindra epidemier och lindra skadorna hos de överlevande.

Katastrofbistånd kommer sannolikt att behövas länge, men det är också angeläget att se bortom det akuta stödet och att börja riva hinder för en långsiktig återuppbyggnad i regionen. Tyvärr kommer den solidaritet som européer i allmänhet och svenskar i synnerhet manifesterat mellan jul och nyårshelgerna inte alls till uttryck i vår gemensamma handelspolitik. Tvärtom - EU har under vintern infört nya handelstullar som försvårar för länderna i Sydostasien att återuppbyggas och utvecklas. Precis dagarna före Tsunami-katastrofen antogs till exempel nya tullar på import av
kryddor och doftämnen från Thailand och Indien.

Det hjälper knappast någon: Tullar på handeln underlättar knappast för Thailand och Indien att bygga upp välfärden i länderna. Tullar på de drabbade ländernas exportindustri är heller inte den lämpligaste politiska markeringen från EU:s sida. Tullar innebär en ytterligare exkludering av länderna i Sydostasien som aldrig är önskvärt - allra minst efter
flodvågens förödelse. Istället är den omvända handelspolitiken betydligt mer konstruktiv och hjälpsam: att verka för att öppna den europeiska marknaden för handel med länderna som Indien, Thailand och Indonesien.

Vi vet att de länder som är ekonomiskt starkare kommer att ha det lättare i det mödosamma arbetet med att återuppbygga de delar som har blivit utsatta för naturkatastrofen. Att till exempel Thailand har blivit ett starkt land är till stor del beroende på den omfattande handeln med omvärlden. Handel, turism och öppenhet kommer att fortsätta vara verktygen som leder länderna i Sydostasien framåt.

Under våren kommer EU:s allmänna tullförmånssystem att omförhandlas. Slopandet av tullar har alltid en stor betydelse och mot bakgrund av Tsunami-katastrofen är det nu särskilt angeläget att riva hinder för handeln, utvecklingen och uppbyggnad. Därför måste det i de pågående handelpolitiska diskussionerna vara angeläget att driva konkreta krav på att avskaffa tullar på import från de länder som drabbats av naturkatastrofen. Jag har i tre skriftliga frågor i riksdagen bett utrikesminister Laila Freivalds att ta ett sådant initiativ i EU-samarbetet. Det vore att bortom de angelägna och akuta hjälpinsatserna också riva hinder för en långsiktig återhämtning och utveckling i Sydostasien.

Då kan vi hoppas på en tid då vi med teknik och vetenskap om inte kan förutsäga så åtminstone reagera snabbare på överraskande naturkatastrofer. Det är med fortsatt utveckling som seismiska varningssystem, sensorer och
andra verktyg gör det möjligt att varna alla de människor som möter katastrofers krafter.


Om författaren

Författare:
Henrik Von Sydow

Om artikeln

Publicerad: 07 jan 2005 14:35

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: