sourze.se
Artikelbild

Sorg och tungt arbete väntar

Från början var det omöjligt att bedöma omfattningen av katastrofen i Sydostasien. Säkert kunde mycket ha gjorts bättre. Men nu handlar det om att snabbt ge all hjälp till de drabbade för att rädda liv och minska katastrofens omfattning.

Den tragedi som drabbat länderna kring Indiska Oceanen är av ofattbar omfattning. Det har varit svårt att riktigt förstå hur stor den verkligen är. Antalet drabbade turister från Sverige och andra länder befaras vara mycket stort. Oron och sorgen bland anhöriga till dessa är svår och mycket smärtsam.

Hårdast drabbad är naturligtvis den inhemska befolkningen. Mängder av människor har drabbats, överlevande har förlorat anhöriga, familjer har splittrats. Hundratusentals människor har förlorat sina bostäder och sina försörjningsmöjligheter.

Det akuta hjälpbehovet är nästan oändligt. Vi i Sverige gör nu vårt yttersta för att sända akut hjälp till de drabbade länderna. Sverige och andra EU-länder måste ta hem sina överlevande medborgare dels för att dessa människor behöver komma hem, dels för att befria den inhemska befolkningen från den börda som alla döda och skadade just nu utgör.

Katastrofbistånd till de drabbade länderna är en självklarhet. Men Sveriges och andra länders bistånd kan inte stanna vid detta. Förödelsen är enorm och har drabbat de fattigaste särskilt hårt. Det är av största vikt att katastrofbiståndet följs av långsiktigt bistånd i form av återuppbyggnadsprogram.

När det gäller Sri Lanka och Indonesien som är de hårdast drabbade länderna är det viktigt att både katastrofbistånd och mer varaktigt återuppbyggnadsbistånd inte förhindras av de politiska konflikter som förekommer. Bistånd måste kombineras med politisk krishantering. Detta är frågor som Sverige bör verka för i FN och EU.

Från början var det omöjligt att bedöma omfattningen av katastrofen. Säkert kunde mycket ha gjorts bättre. Men nu handlar det om att snabbt ge all hjälp till de drabbade för att rädda liv och minska katastrofens omfattning.

Vi kan alla bidra till exempel genom att skänka pengar till någon av de organisationer som nu arbetar med hjälparbete i de drabbade länderna.

Röda Korset har postgiro 900800-4,
Läkare utan gränser har postgiro 900603-2
Radiohjälpen har postgiro 901950-6. Märk bidraget "Asien".


Om författaren

Författare:
<img src= Ohly

Om artikeln

Publicerad: 04 jan 2005 15:56

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: