sourze.se

Enklare skattesystem och "Monopol" online?

Hur skulle medborgarna reagera om det fanns ett mycket, mycket enklare skattesystem?

Systembeskrivningen förenklas om sedlar och mynt antas vara avskaffade. Alla likvida medel finnas alltså på konto dessa pengar kallas här för M3.

När pengar byter ägare så används alltså kontokort i princip finns det enklare och säkrare systemobjekt, men då alla känner till kontokort så avstår jag från beskrivningen av något som sannolikt är enklare och bättre.

Varje natt kl 4 reduceras M3 med 0,4 varje konto reduceras automatiskt med 0,4, samtidigt med ungefär den summa M# som M3 har reducerats med delas i ungefär två lika delar. M#-summan och fördelningen kan naturligtvis i viss mån regleras och justeras enligt demokratiska beslut.

Hälften av M# delas mellan alla kommunerna och vårdsregionerna och sätts in på något som kallas för baskonto. Pengarna på dessa baskonton används för löner, upphandlingar och för regionens service från staten riksting, kung, polis, rättsväsen, försvar, rikskultur osv.

Den andra hälften av M# delas lika mellan varje medborgare och sätts in på resp. medborgares baskonto som en basinkomst medborgarlön.

Inga belopp på något baskonto M# börjar reduceras förrän de överförs till något M3-konto, och detta sker automatiskt om det vid ett betalningstillfälle saknas pengar på något av betalarens likvida konto.

Detta kombinerade penning- och skattesystem finns utförligare beskrivit på:
Länk: nordspar.se "Basinkomst och offentlig sektor helt finansierad med skatt på likviditet"

Sveriges nuvarande M3 är ca 1000 miljarder och reduceringen blir maximalt ca 12 procent per månad. Den person som har 50 000 kr i månadslön och låter hela summan vara kvar på kontot hela månaden får summan reducerad till ca 44 000 kr. Samtidigt kommer ca 6 700 kr in på dennes baskonto. Den person som sparar hela baskontot under t.ex. 40 år för att leva på som pensionär, har då ca 3,2 miljoner vid 65 år. Det går naturligtvis samtidigt att pensionsspara en del av lönen genom att köpa hus, aktier eller kanske guld, silver osv...

Någon gång i åldern 6 - 8 år tror jag, kom Monopol-spelet till mina hemtrakter och blev ganska snart populärt. Under 1940-talet fanns det inte så mycket annat att göra för syskon, kusiner och grannbarn under långa vinterkvällar. Min idé är att det kanske bör gå att göra någon sorts gemensamt spel på Internet med kanske tiotals eller upp till tusentals spelare som strategiskt kämpar om fördelningen av M3, enligt dessa och kompletterande regler, och försöka göra det så snarlikt som en simulering av en tänkt verklighet som möjligt.

Ett penningspelsystem som kombinerar Silvio Gesells idéer med "medborgarlön" och automatisk skatte-försäkring och cirkulation och fördelning av likvida medel vore intressant att pröva med många deltagare. Deltagarna skulle samtidigt lära sig en hel del om ekonomi. Hur rik kan man t.ex. bli innan "pensioneringen" efter timmar eller kanske dagar i kamp med andra strateger. Man går kanske bara in i spelet strax före det utvalda reduceringtidsmomentet. Det behövs ju inga regler mot svartjobb, ingen tvingande bokföring, inga lån, ingen ränta, ingen deklaration, ingen skatt om likviditetskontot kan hållas rent samtidigt som man kanske har hög lön, och konsumerar utan svinn och dumpning, och investerar utan förluster och konkurs.

Jag borde kanske ha väntat, och försökt ta kontakt med någon som gör datorspel - eller någon skolutbildning för att göra datorspel - men jag känner ingen, och är 72 år. Och spelidén dök upp för några timmar sedan, under tiden som jag skriver. Finns det någon som är intresserad så hör gärna av er.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 17 dec 2004 08:52

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: