sourze.se

Vi är dåligt rustade för personval

Mycket tyder på att personen bakom politikerrollen håller på att bli lika viktig för väljarna som sakfrågorna. Ändå är många politiker gammaldags i sitt sätt att genomföra en personvalskampanj.

Det finns i dag en drös olika medier i vilka det går att nå ut med sitt budskap men de flesta lägger ändå det mesta krutet på att tala för ointresserade förbipasserande på våra gator och torg.

Informationsteknologins utveckling ger oss ständigt nya medier. När televisionen på allvar trängde in i politiken fick dåtidens politiker anpassa sig till nya givar. Det gällde nu att lära sig uppträda på rörliga bilder och svara på frågor inför en miljonpublik i direktsändning. Dessutom kunde vartenda ord spelas in och köras om och om igen. Ett klassiskt exempel på televisionens nyvunna politiska makt är John F. Kennedys tal från 1961 - USAs och förmodligen världens första direktsända presskonferens.

I Sverige är torgdebatten fortfarande det vanligaste inslaget i en typisk valrörelse, inte sällan helt utan åhörare. Ändå ger informationsteknologin oss i dag internet, mobiltelefoner och epost. Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder och debattviljan på internet är stor. En färsk undersökning pekar på att unga hellre spenderar tid vid internet än framför teven. Detta verkar inte svenska politiker ha förstått. Muhammed kommer liksom inte till rätt berg längre.

Visst har partierna hemsidor. Visst har enskilda kandidater också hemsidor. Men dessa finns främst till för att ge service och information för redan invigda eller för media, inte för att skapa debatt mellan väljare. Den som besöker ett enskilt partis hemsida hittar ingen öppen diskussion mellan två oliktänkande parter. Då måste man fortfarande masa sig till torgdebatten.

Under tiden sker de verkligt brännande debatterna på ett helt annat plan och utan flera av riksdagsledamöterna. Webbaserade åsiksmaskiner som bloggar, forum och andra mötesplatser på nätet driver sakfrågor med bara ett fåtal politikers närvaro. Inte sällan drivs de av en partipolitiskt obunden person och många partier drar sig för att vara med eftersom de inte har kontroll över processen. De kan inte, som i televisionens fall, bara ringa upp för att avbeställa olämpliga program.

Internet är inte TV. Internet ägs inte av någon och en debatt som bara belyser ena sidan blir inte långvarig. Samtliga svenska politiker bör greppa internet som politiskt verktyg precis som de fick göra när televisionen var ny. Torgdebatter är nödvändiga inslag men det måste trots allt vara så att den som vill bli vald måste söka upp väljare där de är mottagliga, inte tvärtom.

Svenska politiker - ni är dåligt rustade för ett stundande personval.


Om författaren

Författare:
Jimmy Wilhelmsson

Om artikeln

Publicerad: 03 nov 2004 21:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: