sourze.se

Vidare om oansvariga drogliberaler

Den 9 Augusti så skrev jag en artikel "Väx upp nu ni oansvariga Drogliberaler". Det ramlade in lite frågor och kommentarer som jag med denna artikel hoppas kunna besvara.

Det stora flertalet kommentarer på den ursprungliga artikeln har varit positiva och stödjande i sina kommentarer och det är jätteskönt att se. Skoj att se att moståndet mot droger och missbruk är så starkt! Då finns det ju hopp ;.

Signaturen "2 frågor" undrade "Var är demokratin" på Dissa Droger Typ?

Nätverket - Dissa Droger Typ - är ju ett nätverk av människor som förenas av viljan att verka för ett samhälle fritt från missbruk av droger och narkotika. Och nätverket har en tydlig inriktning om att i detta stora svåra område inrikta sig på att förstå unga bättre. Detta för att bättre kunna hjälpa unga att säga nej till droger och narkotika. Inte för vår skull utan för deras egen!

Här är ett litet citat som kanske kan vara tänkvärt i detta ämne.


Av Søren Kierkegaard:

Om jag vill lyckas med att föra människor mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra, för att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är en vilja att härska, utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.

Av: Søren Kierkegaard, samlade verk, Band 18, Synpunkter på min författar verksamhet, andra avsnittet, kapitel 1 A. §2. Gylendal 1964.


Vi är alltså en samling människor som utnyttjar vår demokratiska rättighet att samlas och samverka i en fråga vi tycker är angelägen. Detta är väl ok hoppas jag alla tycker oavsett vilken mening man har i sakfrågan.

Sen om man det är vårt samlingsnamn på länkar "Websiter som inte borde finnas" signaturer "2 frågor" menade var odemokratiskt så är det som sagt ett samlingsnamn över websiter som vi inte tycker borde finnas. Framför allt därför att unga både hämtar kunskap och stöd för att utveckla ett många gånger destruktivt beteende. De drogliberaler och samvetslösa profitörer som driver dessa siter borde inse att de hjälper till och ger en huvudsakligen glorifierande information till många unga. De tillhandahåller många gånger tydliga råd om hur droger både kan anskaffas och användas. Vi vet idag att många av dessa siter är en plats där mycket kontakter knyts och så direkt leder till att mycket droger förmedlas över hela landet, inte minst bland unga i tidiga tonåren.

T ex: Hur omoraliskt är det inte att sälja frön och tillbehör till Cannabis? Som ju faktiskt är olagligt att odla, och inte att förglömma! Både hälsovådligt och olagligt att bruka om än inte sälja frön och tillbehör. Sen försvarar sig en del med att man faktiskt har en 18-års gräns. Sen att man har någon som helst kontroll funktion för detta utan som det finns upprepade bevis för att unga uppger sig vara myndiga, lämnar en anonym hotmail adress och…. Spelar alltså ingen roll om du bara är 13 år.

Att tycka att dessa siter inte borde finnas har väl inget med demokrati att göra? Snarare är det ett medmänskligt ställningstagande! Jag har personlig svårt att se någon vuxen i dagens samhälle som inte ställer upp på detta.

Finns det ens någon här som tycker att det är ok med att unga i tidiga tonåren skall kunna köpa frön och tillbehör, odla i källaren hemma och sedan ha högpotent Cannabis till en kostnad under 10 kr grammet att röka inom 3 månader?

Det är ju vad dessa Websiter håller på med faktiskt! Inte så stor skillnad om tillät drogförsäljning på våra grundskolor. En låda på magen på våra skolgårdar kanske? Vad är skillnaden?

Vi tycker alltså inte att dessa websiter borde få finnas!

Sen frågade signaturen "2 frågor" vidare hur jag arbetar preventivt mot ungdomars användande av droger?

Inte för att jag som person har någon direkt betydelse i dessa svåra frågor. För att vi skall kunna få till ett bättre samhälle där unga inte riskerar att fara illa måste vi vuxna samarbeta över alla gränser. Först då kommer vi att se en skillnad tror jag.

Som svar ändå kan jag berätta lite: Jag är jag ju aktiv i nätverket - Dissa droger typ - Det tror jag har ett långsiktigt preventivt värde. Sen är jag yrkesverksam som behandlare av unga med tung social problematik på ett statligt behandlingshem och min specialinriktning är just preventionsarbete inom missbruk. - Sedan studerar jag och lär mig av hur andra företag, organisationer och institutioner arbetar t ex är jag just nu i skrivandets stund på ett Hasselakollektiv i en månad för ett kunskaps och erfarenhetsutbyte just i dessa frågor.


Om författaren

Författare:
Mikael Bomgren

Om artikeln

Publicerad: 11 aug 2004 14:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: