sourze.se

Alkoholskador hos foster inget könsrollsproblem!

Alkoholrelaterade fosterskador är ett allvarligt problem som av tre forskare på DN Debatt 2004-07-09 degraderats till ett könsrollsproblem.

Författaren är ordförande i FAS-föreningen - intresseorganisation för barn med alkoholrelaterade fosterskador och deras familjer.
www.fasforeningen.nu

Alkoholrelaterade fosterskador är inget könsrollsproblem!

Tre forskare går ut i en artikel i DN Debatt den 9 juli och uttalar hård kritik mot Alkoholkommitténs kampanj mot alkohol under graviditeten. Debattörerna menar att kampanjen är starkt överdriven skräckpropaganda som skuldbelägger blivande mammor. De pekar på att alkoholrelaterade fosterskador endast står för en mycket liten del av de totala alkoholskadorna. De menar också att eftersom det är män som, enligt uppgift, ligger bakom 88 av alkoholskadorna, bör man i kampanjer i stället rikta sig till dem och låta blivande mammor vara ifred.

Det är beklagligt att problematiken kring alkoholrelaterade fosterskador på detta sätt görs till ett könsrollsproblem. Naturligtvis ska kampanjer, liksom andra förebyggande åtgärder riktas till olika målgrupper. Att bagatellisera skadorna från en viss målgrupp, i det här fallet gravida kvinnor, och försöka lägga ett könsrollsperspektiv på dem, är direkt stötande. Att dessutom påstå att Alkoholkommitténs kampanj inte behövs är ett hån mot de barn som lever med alkoholrelaterade fosterskador av något slag. De är levande bevis på att både kampanjer och andra förebyggande insatser verkligen behövs. Så länge det är kvinnor som föder barnen måste den här typen av kampanjer rikta sig till dem!

För det handlar inte om könsroller, jämställdhet och kvinnoförtryck. Det handlar inte heller om hur stor procentandel den ena eller andra typen av skador står för. Det handlar om något helt annat och mycket viktigare, kanske avlägset från forskarvärlden, nämligen barn som riskerar att födas med irreparabla hjärnskador och livslånga funktionshinder. Det handlar om ofödda barn som inte kan välja om de vill utsätta sig för alkohol eller inte. Barn, ofödda och födda, som inte har skydd av lagstiftning eller kan hävda sin rätt enligt Barnkonventionen. Det är på de här barnen fokus måste ligga. för att man ska inse vikten av kampanjer mot alkohol under graviditeten.

Hur många dessa barn är råder det delade meningar om. Det är svårt att få några säkra uppskattningar. Inte ens de gravast skadade barnen diagnostiseras och hur många som har mindre uttalade skador kan man bara gissa. Uppgifterna varierar från något hundratal och uppemot kanske tusen per år. Klart är dock att de här barnen finns mitt ibland oss. Vi har alla någon gång mött dem, sannolikt utan att veta om det.

Inte en enda av de här barnens mammor, oavsett konsumtionsnivå, har avsiktligt orsakat sina barn skador. Deras barn har skadats därför att mödrarna inte visste om eller förstod riskerna. Eller inte tog varningarna på allvar därför att någon forskare sagt att de var överdrivna. "Ingen tjänar på att skapa ett klimat där gravida kvinnor inte skall kunna ta ett glas vin någon gång utan att få dåligt samvete." skriver forskartrion i sin artikel. Jag vill hävda att det är precis tvärt om.

Att blivande mammor känner dåligt samvete om de tar ett glas vin kanske inte bara är av ondo, kanske bidrar det till att man avstår från större mängder? Alla vinner på ett klimat där den allmänna normen är nolltolerans för alkohol under graviditeten. Vinner mest gör de barn som slipper födas med skador. I vilket fall som helst är en stunds dåligt samvete för den blivande mamman ett billigt pris, jämfört med det som barn med alkoholskador får betala hela livet.


Om författaren

Författare:
Katarina Wittgard

Om artikeln

Publicerad: 20 jul 2004 01:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: