sourze.se
Artikelbild

Mijailovics hår kan ge svar om medicineringen

Att Anna Lindhs baneman var felbehandlad har jag sagt upprepade gånger - han fick fel kombinationer av läkemedel och för lite av det han behövde dvs ett högpotent antipsykosläkemedel t.ex. Leponex.

Ägg föder inte hönor. kommentar till Ove Carlssons artikel på Sourze den 30 jan, red anm. Ordet "föder" om vars betydelse de flesta är överens i vårt gemensamma språkspel kan inte användas i betydelsen "blir". Så något måste vara fel i Västergötland där ägg uppges föda hönor såvida man inte menar att hönor utfordras med äggprodukter.

Resonemanget om brandkåren i Östergötland som enligt uppgift orsakade en storbrand är snurrigt av ett annat skäl - antaganden om orsakssamband byggs upp av anekdoter. Sådana kan inte generaliseras. Det kan inte heller enstaka domstolsutslag om SSRI som orsak till ett obegripligt våldsbrott i USA - det som beskrivs är f.ö. inte SSRI-utlöst aggression utan sannolikt ett utvidgat självmord pga den hämningslösande effekt som man kan se under den tidiga fasen av läkemedelsbehandling med antidepressiva - först lättar hämningen, sedan depressionen. Att vara klar över detta är psykiaterns ansvar - en sådan patient bör vara inlagd under det att man sätter in läkemedelsbehandling och verifierar effekten. Alternativt var det en bra advokat som fick domstolen att acceptera det ovetenskapliga resonemanget om SSRI och aggression jmf OJ Simpson - finns det pengar fixar sig det mesta. Att Anna Lindhs baneman var felbehandlad har jag sagt upprepade gånger - han fick fel kombinationer av läkemedel och för lite av det han behövde dvs ett högpotent antipsykosläkemedel t.ex. Leponex. De läkare som behandlade honom visste ju inte vad de andra hade givit honom därför att Lars Engqvist inte vill att läkare skall kunna kontrollera det - däremot är det fritt fram för apotekspersonal att rota i dessa uppgifter. Snabba bensodiazepiner Rohypnol/flunitrazepam och en hel del andra saknar medicinskt berättigande i psykiatrin. Långsamma som clonazepam kan man ha nytta av. Några blir ilskna av alkohol, några av benso och några av serotoninaktiva läkemedel - vi är olika. Men de flesta blir det inte och har nytta av läkemedlet och blir glada och avspända av alkohol.

Vi ska inte förbjuda saker på basen av anekdoter. Vi får aldrig veta om Anna Lindhs baneman begick brottet pga benso - vi kommer däremot antagligen att få veta på ett ungefär om han hade tagit den cocktail av neuroleptika som han var ordinerad, åtminstone om han inte klippte håret alltför kort efter gärningen man kan snitta upp håret cm för cm och analysera läkemedelsrester med hjälp av extremt känsliga analysmetoder som utvecklats vid RMV i Linköping. Det här med orsaksresonemang är svårt. Det är därför det tar fyra års heltid för en medicinsk doktorsexamen och vanligtvis lika mycket arbete till innan man betraktas som självständig forskare docent. Tyvärr saknar många, både lekmän och politiker, respekt för den formen av kvalitetsdeklarerad kunskap. Det går snabbare att leta upp anekdoter som bekräftar de egna favoritföreställningarna.


Om författaren

Författare:
Sten Levander

Om artikeln

Publicerad: 02 feb 2004 12:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: