sourze.se

Ordlös dialog med en nunna

Jag lämnar det lilla klostret efter att ha tillbringat en dag i tystnad. En dag i stillhetens boning. Mina ögon har mött en blick full av visdom. I mitt huvud irrar tankarna.

Tiden har bara en riktning

Jag är alltid den samme

Visa mig när jag kan gripa in och när jag bör vänta

Kasta hela min skuld i havets djup

Begär inte för mycket av mina kära

Mor är också en människa

Att leva är att vänta, låt oss tjäna medan vi väntar

Var personlig

Befria mig ifrån begäret att bli uppskattad och hedrad

Lär mig att kunna älska utan att äga

Kroppskraft och själskraft är helt olika krafter och de orkar olika länge i en människas liv

När människan lyssnar talar gud

Sök frihet - fasta tjänster gör oss lätt till slavar

Alla former måste växa fram

Må det ske med mig som du har sagt

Lösningen för människan, vari ligger den?

Absolut ärlighet
Absolut kärlek

Och försoning


Om författaren

Författare:
Anna Bystedt

Om artikeln

Publicerad: 19 dec 2003 20:21

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: