sourze.se

Den som sig in i leken ger, får leken tåla

Det är min slutsats vad gäller frågan om mobbing i "Expedition Robinson" och i övriga dokussåpor.

Är det mobbing som sker i dokussåporna? Den frågan ställer Lennart Persson under veckans "Debatt" –program. "Barn som tittar på dokumentärerna får uppfattningen att mobbing är tillåtet ibland", hävdar en debattör.

Min uppfattning på den första frågan är: nej. Den som deltar i "Expedition Robinson" väljer av fri vilja att testa sitt psykiska och fysiska tillstånd på reträtt, tillsammans med andra deltagare. Alla har negativa rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna består av att göra sitt bästa och inte smita ifrån ansvar, från övriga deltagare. Den som gör det, får finna sig i att bli betraktad som fripassagerare och stå sitt kast gentemot gruppen. Dokumentären går ut på maximal prestation, och varje prestation medför konsekvenser för det övriga laget. Därmed har dessa all rätt, att rösta ut en person som är illojal mot gruppen. Det är inte mobbing, att en person öppet blir bortröstad.

Vi väljer, till och bort, människor under hela vår livsprocess, men till skillnad från dokussåporna, inte direkt utan indirekt - exempelvis genom passiv mobbing. Dokussåpornas spelregler, resulterar därmed i 100 procentig öppenhet och inget mygel eller fiffel bakom ryggen på någon annan. Det förekommer råa toner, som kan bilda ärr i själen på svaga individer, men sådan bör heller inte delta i expeditionen.

"De fyra grundstenarna till ett bättre liv", heter en bok skriven av författaren Don Miguel Ruiz. Den består av fyra överenskommelser:
· Tala sanning
· Ta ingenting personligt
· Ta ingenting för givet
· Gör alltid ditt bästa

Med dessa grundstenar kommer man lång, om man vill bli en andlig övermänniska.


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 24 nov 2003 15:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: