sourze.se

Politiker fattar läkarnas beslut inom psykiatrin

Våra valda företrädare tror de gör nytta genom att lägga sig i metodvalen, men klarar inte att hävda psykiatrins plats gentemot andra områden av sjukvården.

Förhoppningen om att nå sjuttiotals-dogmatikerna med sakargument är inte stora. När Costa blir beslagen med sakfel övergår han till att märka ord. När jag refererar till "politiskt styrd psykiatri" avser det förstås ett mycket ovanligt och anmärkningsvärt förhållande: Inom psykiatri finns sedan sjuttiotalsradikalernas inträde på scenen politiskt styrda uppfattningar om vilka behandlingsmetoder som är att föredra, t.ex. psykoterapi framför farmakologisk behandling.

Det normala inom andra områden av medicin, och det patienterna mår bäst av, är förstås att man baserar sådana beslut på en värdering av tillgängliga vetenskapliga studier, och också är beredd att ändra uppfattning och verksamhetsinnehåll efter hand som nya data tillkommer.

Den politiska processens självklara roll, däremot, är att ange övergripande mål, samt fastställa ekonomiska ramar, och därmed göra prioriteringar mellan olika områden av sjukvården. Sakernas ordning idag är totalt upp-och-ner vänd: Våra valda företrädare tror de gör nytta genom att lägga sig i metodvalen, men klarar inte att hävda psykiatrins plats gentemot andra områden av sjukvården.

I själva verket har de ideologiserande besvärjelserna fått maskera och legitimera massiva nedskärningar av denna vård av en av samhällets svagaste grupper. Det är motbjudande.


Om författaren

Författare:
Markus Heilig

Om artikeln

Publicerad: 07 okt 2003 14:09

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: