sourze.se

Att äntra en fartygsmast

Tanken att ett ekollon innehåller en stor hundraårig ek är den fantastiska sanningen kring varandet och blivandet.

Människans åldrar är som trädets årsringar, de avslöjar vad som rytmiskt händer under livets faser, till stor del förutsägbart och länkat till trädets normala växt och utveckling. Alla ringar finns ständigt med och formar hela trädet. Tanken att ett ekollon innehåller en stor hundraårig ek är den fantastiska sanningen kring varandet och blivandet. När vi träffar eken under sin växt är bilden av ekollonet och den hundraåriga magnifika eken fortfarande relevant som en vertikal potential i verklighet. Vad den just nu behöver i sin individuella utveckling, vid en ålder av 30 år, eller var den borde befinna sig, i en ålder av 53 år, kanske mer i skugga eller sol, kanske i ensamhet eller i närhet? Den horisontella verklighetens utveckling är till viss del individuell men följer samtidigt en kollektiv tidsrytmisk lagbundenhet.

Insikt i och kunskap om människans faser i livet och dess lagbundenhet kan bli till ett verkningsfullt stöd i mötet mellan människor. Det må vara i individuell terapi, i familjen eller i grupper och organisationer, inom arbetslivet eller annan social gemenskap. Hur vi uppfattar människan idag och hennes förmåga att utvecklas över tiden är det sätt på vilket vi kan skapa och dynamiskt utveckla organisationer och mellanmänskiga strukturer. Vid en större medvetenhet om människans relevanta situation i en viss ålder samt hennes förmåga och behov av utveckling under livet olika faser kan vi medverka till att mer meningsfulla och bättre fungerande organisationsmodeller ser dagen ljus, ett mer inlevelsefullt och igenkännande mänskligt möte blir då möjligt.

Sammanfattningsvis ser jag den åldersrelaterade dimensionen som ett viktigt och spännande moment i den personliga strukturens harmonisering och integrering. I grupper och organisationsliknande sammanhang blir den interpersonella dynamiken påtaglig, allt under det att individer samverkar och interagerar i en utvidgad och förstorad mänsklig mekanism, under individuellt åldersrelaterade förutsättningar.

Samtidigt kan den egna åldersrelaterade strukturen vara ett viktigt inslag i förståelsen av den egna situationen, analogt med den grundläggande medvetenheten om vår egen process, vår individuella situation, våra blinda fläckar och vår självbild. Liksom i alla interpersonella relationer interagerar vi, medvetet eller omedvetet både på ett personlighetens plan liksom på en transpersonell nivå. Omsorgen och insikten i den egna situationen är då att likna vid båtsmannens instruktion till den unge sjömannen, som för första gången skall äntra och arbeta i fartygets mast: "Det är lätt att bli övermodig eller överskatta sin kapacitet där uppe, klättra och arbeta alltid med en hand för "redaren" uppdragsgivaren, klienten och en hand för dig själv."


Om författaren

Författare:
Lasse Larsson

Om artikeln

Publicerad: 03 okt 2003 13:32

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: