sourze.se

Stilövningar á la Queneau

1947 publicerades Raymond Queneaus bok Exercises de Style för första gången. Boken består av samma meningslösa lilla händelse, mästerligt återberättad av Monsieur Queneau 99 gånger, på 99 olika sätt.

Härmed försöker jag mig ödmjukast på blott tre olika stilar, vilket jag fann tillräckligt svårt. Boken utkom ursprungligen på franska men har mödosamt översatts till både svenska och engelska.

Stil: Högtidligt

Det var en gång en undersätsig anglosaxisk yngling med ett belevat sätt vid namn Haigh. Haigh var till yrket många ting, på ytan var han ambulerande matkritiker, till olika hotell han for för att utröna huruvida kvalitén på de kulinariska beskaffenheterna dögo. I fordom voro Haigh en ärlig man men dagens avsigkomna atmosfär hade ödelagt hans själ och nu bestod hans försörjning i huvudsak av den föga rumsrena professionen receptförfalskning.

I den anrika stadspartitionen Kensington i kungariket Britannien voro många hotell omsorgsfullt arrangerade. De ägdes alla av samma matriark, som bar namnet Mrs Deacon. Denna åldriga kvinnas oerhörda framgång inom gästgiveribranschen berodde huvudsakligen uppå den läckra och högst beroendeframkallande desserten som serverades till varje måltid på vartenda ett av Mrs Deacons hotell. Matbananpajen.

Vår dubbelsidiga gentleman Haigh suktade efter receptet på nämnda paj. Han förstod icke av vilket skäl hans egna paj ej sålde som smöret i solens sken, utan snarare som smör på en ätstörningsklinik. Den hemlighet som dolde sig uti Mrs Deacons paj var för honom oåtkomlig och oefterhärmlig. Så en afton valde vår herre att spionera på den karriärsmässigt lyckosamme Mrs Deacon för att utröna den saknade länken.

Haigh följde i hennes spår till en gränd i mörker. Där sågo han hur hon dräpte en man i trasor, sovandes i en kartong. Med stigande fasa besåg han hennes dåd och hur hon axlade bördan för att sedan försvinna in i en hög port längre in i gränden. På allvarliga fötter smög Haigh därefter och fann sig återigen stå inför något oerhört.

Den oantastliga Mrs Deacon nedlade kroppen i ett omfångsrikt kar med svavelsyra tills av mannens lekamen endast stoft återstod. Med ett öskärl skrapade Mrs Deacon upp den arme mannens kvarlevor och begav sig åstad. Vår tappre men ack så skamlige hjälte följde i hennes spår till en stor trädgård. Mrs Deacon uppgjorde en urholkning i marken och strödde där vår birolls återstående fragment. Haigh höjde blicken och insikten slog honom. I den vidsträckta liktäppan stogo knotiga vita träd och sträckte sig mot den himmel de aldrig skola nå. De liknade skelett, vilket även var deras makabra ursprung. På deras grenar hängde små gyllene matbananer och förståelsen kom sakteligen till Haighs medvetande.

Utan blott en sekunds tvekan upptog vår olyckligt fallne hjälte sin kniv och skar halsen av Mrs Deacon. Han bar henne till svavelsyrakaret och gjorde mot henne såsom hon gjort mot sin näste. Skelettträdet som växte upp utav hennes lekamens stoft voro praktfullare än något annat och bar fler matbananer än något träd i mannaminne.

Haigh var inom två år den rikaste pajförsäljaren i hela Universum.

Stil: Dikt

En engelsman det var en gång
Haigh sålde paj utan framgång
På grund av bristen på talang
Han sökte en annan falang
Ty han som inte själv kan laga
Har det lätt att bara klaga
Sålunda matkritiker Haigh blev
Men hans rättsuppfattning var skev
Istället för att prisa
Valde Haigh att spisa
Och skamligt plagiera vad han trodde
I desserterna bodde

Men tji fick han
Mrs Deacon vann
Hela marknaden för sötsaker
Med sin fantastiska matbananpaj
Haigh letade efter orsaker
Ingredienser gissade vår Haigh
Men ingen gång han fick det rätt
Trots omständliga tillvägagångssätt
Deacons plånbok gick knappt att stänga
Haigh vision var att sig själv hänga

Men som en sista utflykt Haigh
Tjuvkika när hon gör sin paj
Så efter kvinnan smyger han
I mörka gränden hon fann en man
Hon dräpte mannen till vår fasa
Och in i en port de tvenne hasa
Haigh följde efter på darrande ben
Han såg det förfärliga i svavlets sken
I syran hon marinerade
Mannen hon kremerade
I trädgården planterade
Allt detta såg Haigh
Men ingen paj
I månskenet skeletträden lyste vitt
På grenarna matbananerna sovo blitt
Plötsligt insåg Haigh
Och kall som en haj
Han högg huvet av Deacon
Som hann säga "aj"

Mrs Deacons träd bar mycken frukt
Tillfredställd var Haighs framgångssukt
Universums rikaste pajsäljarman
I slutet vår matkritiker ändå vann

Stil: Haiku

Paj-avund skapar
Tjuvaktig engelsman - Haigh
Lyckas ej med paj

Åh matbananpaj!
Din begärliga arom
Förvrider huve’n

Hotellfru bakar
Mördande pajer av lik
Kokta i syra

Trädgården är stor
Skelett-träden väntar på
Likbananskörden

Haigh tar chansen nu
Och skär halsen av vår fru
Planterar henne

Matbananpajen
Bästsäljaren i världen
I sås - hemlighet...


Om författaren

Författare:
Kee Leong

Om artikeln

Publicerad: 20 feb 2003 09:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: