sourze.se

Förtal i sann Janteanda

Michael Korell anser sig - efter att ha läst en artikel i Expressen - ha tillräckligt på fötterna för att förtala och förlöjliga Qristina Ribhon, deltagare i TV programmet "Farmen".

Vi kan ju börja med artikeln i fråga.

Länk: expressen.se

Utifrån detta anklagar sedan Michael Korell - i mycket löst förtäckta ordalag - Qristina Ribhon för att vara mytoman.

Jag ber att få citera Brottsbalken 1962:700, 5:e kapitlet Om ärekränkning: "1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."

Visserligen kan nu Korell eventuellt glida undan på följande stycke: "Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

Så därför frågar jag nu Michael Korell: Kan du visa på att din mytomanklagelse är sann? Kan du visa på att du hade SKÄLIG grund att komma med den?

Min egen åsikt är att artikeln är smak- och poänglös. Jag ser inte syftet. Måhända är det någon slags ironisering över dokusåpahysteri... men varför var det tvunget att komma med denna "kritik" i form av tarvliga personangrepp i sann Jantelagsanda?

Till sist begriper jag inte hur Sourze - trots sina regler som förbjuder denna typ av påhopp - kunde släppa igenom artikeln.


Om författaren

Författare:
Michael Karnerfors

Om artikeln

Publicerad: 11 okt 2001 14:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: