sourze.se

Är EU handikappanpassad?

Handikappade får slita för att höras. Sverige anses bra att leva i, men jämförs en gående och en rullstolsburen ser man orättvisor. Sverige är med i EU, andra länder har ännu snävare handikappolitik.

Svenska handikapporganisationer är vana påverkningsarbetare mot "de som bestämmer" i Sverige, för att förändra och förbättra situationer för människor med funktionshinder.

Eftersom EU idag ger vissa direktiv om hur Sverige ska styras, måste påverkningsarbetet satsas även på ytterligare en nivå. Handikappförbundens samarbetsorgan HSO har den uppgiften, och med 35 förbund och ca 500 000 medlemmar bakom sig försöker de göra sin röst hörd. Första halvåret 2001, mittemellan Frankrike och Belgien, är Sverige värdland för EU:s arbete. Det är bl.a. över 1 500 sammanträden och konferenser som ska ordnas, där ett 70-tal kommer att arrangeras i Sverige.

De tre frågeområden som då prioriteras är: utvidgningen av EU, sysselsättning och miljön. HSO ska under ordförandetiden arbeta för att driva dessa huvudinriktningar så att de får ett funktionshinderperspektiv i Europa. EU måste ha målet att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som andra medborgare i medlemsländerna.

Eftersom den svenska regeringen tidigare uttalat en önskan om ett handikapptillgängligt svenskt samhälle om några år, har de nu med hjälp av HSO möjlighet att verkligen vissa upp sin goda sida i handikappolitiken för resten av Europa.

Christina Wahrolin besökte nyligen Kafé Edblom på Gävles bibliotek och pratade om arbetet inom HSO. Hon sitter med i en av EU:s kommittéer vid namn Ekonomiska och sociala kommittén. Beslutsordningen går till så att ett förslag läggs fram för EU-kommissionen som därefter presenterar ärendet för EU:s olika kommittéer. När de sedan yttrat sig är det upp till ministerrådet att lägga ett beslut. I Ekonomiska och Sociala kommittén ESK sitter 222 ledamöter.

Alla EU-länder representeras av ledamöter beroende på landets antal innevånare. Sverige har 12 stycken, och är det enda land som har en ledamot från handikapprörelsen. Christina Wahrolin berättar att människor med funktionshinder ofta anses ha ett mindre värde än andra och göms undan i många längder. Arbetet kan vara svårt ibland, och man kan tycka att ingen förstår i en diskussion.

I början när Sverige gick med i EU kändes arbetet nästan omöjligt, berättar hon. Men nu för tiden, tack vare bl.a. hennes påtryckningar, försöker man nästan alltid få med något ur handikappsynpunkt i remisserna. Några av de ärenden hon varit rapportör för är: Lika möjligheter för dem med funktionshinder, parkeringstillstånd likvärdigt över hela Europa, våld mot kvinnor, femte jämställdighetsprogrammet och trakasserier i arbetslivet. Senast var hon med och påpekade svagheter inför Eurons födelse. Mynten innehöll för mycket nickel och var svåra att utläsa för de synskadade. Man kommer nu se över utformningen och göra dem nickelfria.

Under den svenska ordförandeperioden har HSO tagit fram ett landsomfattande tillgänglighetsprojekt. På de flesta EU-möten kommer tillgänglighetsrådgivare finnas med och hjälpa arrangörerna i planeringen av sammanträden och konferenser. Målet är att få alla EU-arrangemang handikappanpassade, så Sverige kan visa upp konkreta exempel på god handikappolitik för de besökande länderna. I februari kommer EDF European Disability Forum ha ett styrelsemöte i Sverige. EDF driver handikappolitiska frågor i EU genom att samarbeta med ordförandelandets Handikapporganisationer.

Enligt dem är HSO:s arbete unikt då det aldrig tidigare har gjorts så kraftfulla insatser av ett samarbetsorgan för att lyfta upp funktionshinderfrågorna med anledning av en ordförandeskapsperiod. EDF var också mycket imponerad av HSO:s projekt med tillgänglighetsrådgivare. Just nu arbetar bl.a. EDF med ett ickediskrimineringspaket. De har fått stöd av parlamentet, och om det därefter antas av medlemsländerna kommer det att bidra till mängder av insatser mot diskriminering av människor med funktionshinder.

Handikappförbundens samarbetsorgan - HSO Länk: hso.se. Ansvarig för tillgänglighetsrådgivningen heter Erik Fager. Ta gärna kontakt med honom om du planerar något arrangemang under Sveriges ordförandeperiod. I Gävleborgs län heter tillgänglighetsrådgivaren Lill Benton.


Om författaren

Författare:
Lars-Göran Wadén

Om artikeln

Publicerad: 30 apr 2001 10:23

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: