sourze.se
Artikelbild

Se upp för en pensionärsrevolt!

Den många gånger utlovade kompensation till pensionärerna för deras deltagande i den sanering av statsfinanserna som regeringen genomförde under krisåren på 1990-talet har inte infriats.

Göran Perssons storartade löfte om återbetalning "krona för krona" kommer, som det nu ser ut, att inta en framträdande plats i den politiska svek- och löftesbrottshistorien.

Alla pensionärer vet i dag att politikerna sänkte pensionerna 1993 genom att ändra basbeloppet. Utgående pensioner sänktes med två procent och reduceringen pågick till och med 1998. Därmed frångick man tidigare garantier om full värdesäkring av pensionerna, men man poängterade samtidigt att när landets ekonomi kom i balans skulle pensionärerna få full kompensation.

Beräkning som bygger på på statistik från SCB visar att pensionsnivån i dag skulle behöva ökas med 14 procent för att uppnå 1990 års pensionsnivå.

Till detta kommer retroaktiv ersättning för den tid neddragningarna pågick. Som exempel kan nämnas att pensionen för en pensionär med enbart folkpension och pensionstillskott 1993 sänktes med 85 kronor i månaden. På de 72 månader som sänkningen pågick blir detta totalt 6 000 kronor. För en pensionär med full ATP sänktes pensionen med 300 kronor i månaden eller med 21 000 kronor sammanlagt.

Återbetalning av dessa summor ingick i regeringens löfte om full kompensation. Pensionsnivån skulle återställas till 1990 års nivå.

Allt detta är nu historia. Pensionärerna har väntat och väntat. Årets pensionsbesked som kommit nu i januari visar att ingenting har hänt. För en pensionär med enbart folkpension och pensionstillskott blev påslaget 34-40 kronor per månad och för genomsnittspensionären är påslaget knappt en hundralapp.

Det råder en märklig tystnad från regeringens sida. I början av december i fjol tillsatte man en kommitté med uppgift att komma med förslag på vilket sätt den utlovade kompensationen ska ske. I kommittén ingår enligt uppgift representanter för våra pensionärsorganisationer. Kan det vara sant, att kommittén endast avser att komma med förslag om smärre skattejusteringar för den pensionärer som betalar skatt, och att man helt frångått kravet på fullt återställande av pensionsnivån plus retroaktiv återbäring för reduceringerna under 90-talet?

Löntagare och andra deltog naturligtvis också i den stora saneringen av statsfinanserna. LO:s stora undersökning visar att löntagarna har fått mellan 19 och 27 procents påslag på sina löner som kompensation. Som exempel kan nämnas att en löntagare med 16 000 kronor i lön 1994 har fått sin lön ökad med i genomsnitt 22 procent eller drygt 5 procent per år. Han har idag 19 520 kronor i månaden. Pensionär med enbart folkpension och pensionstillskott har under motsvarande tid får en ökning på 7,2 procent eller med 1,2 procent per år!!

En pensionär med högsta ATP har fått en ökning med 6,2 procent eller 1.03 procent per år.

Sveriges pensionärsförbund och PRO har gång efter annan framfört krav på att regeringen måste ta pensionärernas krav på allvar. Men många pensionärer hyser tvivel på att dessa organisationer leds av någon större kampvilja. SPRF, Sveriges pensionärers riksförbund, är mer på alerten, och har framfört konkreta förslag till regeringen på full kompensation för urholkningen av pensionernas värdesäkring under 1990-talet plus uppräkning med standardtillägg motsvarande vad andra grupper fått.

SPI, ett politiskt pensionärsparti, har framfört krav på en extra höjning av dagens basbelopp utöver den höjning som är nödvändig beroende på ökningen av KPI. Till dess att full kompensation har uppnåtts. Likaväl som man sänka basbeloppet under krisår kan man väl höja det under goda år är deras tänkvärda budskap till politikerna.

Att döma av det osedvanligt stora antal insändare i dagspressen om pensionärernas krav på kompensation, jäser det ordentligt i alla pensionsärskretsar. Tidningarnas insändarredaktörer kan säkert ge besked om att åtskilligt fler insändare kommit till redaktionerna än vad som kunnat beredas plats.

Sjäv har jag skrivit insändare i ett flertal tidningar under senaste året, i både rikstidningar och lokaltidningar. Trots att jag varken uppgivit adress eller telefonnummer har varje insändare resulterat i massor av brev och telefonsamtal. Alla med starka instämmanden på att något måste göras. Mycket talar för att regeringens och politikernas svek mot pensionärerna kommer att bli en av huvudfrågorna vid valet. Tankar på en pensionärsrevolt håller på att mogna!


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 25 jan 2001 16:39

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: