sourze.se

Snälla, återbetala pensionerna innan vi dör!

Alliansregeringen visar förhoppningsvis inte samma förakt för utlovade löften till pensionärerna som Personregeringen gjorde.

Kommentarer

Se upp för en pensionärsrevolt!

Den många gånger utlovade kompensation till pensionärerna för deras deltagande i den sanering av statsfinanserna som regeringen genomförde under krisåren på 1990-talet har inte infriats.

Kommentarer