sourze.se

Varför har vi kolkraftverk i Tyskland?

Vattenfall har genom dåliga affärer i Europa tvingats skriva ned sina tillgångar med 30 miljarder och större förluster väntar runt hörnet. Både regering och en del av opinionen har gett Vattenfall fria tyglar, kanske för att verket har levererat stor utdelning till regeringen. Företaget, tidigare ett gammalt tryggt affärsverk, har expanderat inom alla energislag.

Kommentarer

Vattenfall-affären blir historisk

Statligt ägande som valfråga 2014 kommer att tvinga V, MP, C, FP och KD till tydlig profilering. Det vitaliserar visserligen det offentliga samtalet men det vikigaste är att det kommer att tvinga regeringen in spe efter 2014 till en målmedveten strategi för det statliga företagsägandets omfattning och syfte.

Kommentarer

Förslag: Vattenfall köper SAAB?

Kris betyder möjlighet: För att rädda och utveckla svensk industri, vilket borde ligga i statsmakternas intresse, är jag naiv nog att komma med detta förslag…

Kommentarer

Grön Ungdom är miljöfarliga

När Jakop Dalunde och Maria Ferm som så många andra passar på att utnyttja Vattenfall som en slagpåse säger det mer om deras egen miljöfarlighet än någon annans.

Kommentarer