sourze.se

Underkänt för riksbanken

Genom räntehöjningen har riksbanken visat att det inte är inflationsbekämpningen som är bankens mål.

Kommentarer

Jag var nära underkänt i uppförande

Lärarna är viktiga som föredömen - men deras förmåga varierar.

Kommentarer

Cyklister och hundägare

Jag vill inte generalisera om dessa grupper. Bara att ca 80 procent är stollar. Minst. Och då tar jag till i underkant.

Kommentarer