sourze.se

Underkänt för riksbanken

Genom räntehöjningen har riksbanken visat att det inte är inflationsbekämpningen som är bankens mål.

Jo, nog är det mycket svårt att förstå Riksbankens beslut om räntehöjning, såvida förklaringen inte ligger på det politiska planet. Banken vill kanske stimulera regeringen till fortsatta skattesänkningar som ökar hushållens köpkraft eller så vill den förmå regeringen att spendera det improduktiva budgetöverskottet på investeringar istället för på skuldamortering.

Genom räntehöjningen har riksbanken visat att det inte är inflationesbekämpningen som är bankens mål, utan att den börjat idka ekonomisk politik.

Absolut ingenting i dagsläget motiverar en räntehöjning som förväntas ge effekt om cirka ett och ett halvt år, när Sverige tros befinna sig i konjunkturbotten. Inte heller pekar internationella priser och ekonomiska förhållanden mot nödvändigheten av en räntehöjning i Sverige.

Valet av tid för ränteförändringar eller frånvaro av ränteförändringar är ett minst lika viktigt medel för riksbanken att bekämpa inflationen med som ränteförändringar i sig.

Riskbanken borde självklart ha lämnat räntan oförändrad.
Nu har banken målat in sig i ett hörn, med den föga klädsamma reservationen "att det blir inga mer räntehöjningar".


Om författaren

Författare:
Carl E. Lundborg

Om artikeln

Publicerad: 08 sep 2008 00:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: