sourze.se

Marcus Birro och spriten

En av de stora skildringarna om en modern alkoholist, om att ge upp och gå under.

Kommentarer

Oktoberrevolutionen 1955

18 år gammal började jag jobba på Restads mentalsjukhus utanför Vänersborg. Det var ingen behaglig upplevelse för en ung man, för två år tidigare hade spriten släppts fri.

Kommentarer

Sverige missbrukar

Droger kan vara njutningsmedel, men också få fruktansvärda konsekvenser för omgivningen. Dessvärre är det nationalskatten, spriten, som har mest på sitt samvete.

Kommentarer