sourze.se

Vänstern gör aldrig upp med sin historia.

"Sedan Uppdrag gransknings avslöjande hösten - 04, om vänsterpartiets medlöperi till forna sovjetunionen, borde partiet – om inte tidigare, så efter – rensat ut kommunistsympatisörerna."

Kommentarer

Pojkar är starka, flickor är svaga

Fyra saker, en ska bort. Vilken? Det forna Sovjetunionen, Hitlerjugend, Nordkorea och ett antal svenska mellanstadieklasser.

Kommentarer

Indoktrinering - vad leder det till?

Sovjetunionen / Europeiska Unionen - en jämförelse och en nödvändig reflektion.

Kommentarer