sourze.se

Ni i väst har tagit vår rikedom och stängt oss ute

I Laayune i Västsahara samtalade jag med en ung kille som jobbade på hotellet där jag bodde. Ungefär såhär avlöpte samtalet.

Kommentarer

Content is dead, long live distribution!

Det är dags att lyfta samtalet om upphovsrätt och fildelning till en ny nivå och börja föra ett konstruktivt samtal och inte klamra sig fast i det gamla.

Kommentarer

Semiotiken i det politiska spelet

I det offentliga samtalet förenklas politik till ett identitetsspel som förhindrar verklig politisk debatt. Detta sker genom olika semiotiska strategier. En del av dem belyser jag i den här artikeln.

Kommentarer