sourze.se

Orwellska

Ni vet - när "krig är fred" och "kampen för jämställdhet" kräver positiv särbehandling!

Kommentarer

Det moderna övervakningssamhället

Den Orwellska dystopin är på väg att bli till verklighet - detta genom en sorts tyst och outtalad överrenskommelse mellan statsmakten och privata intressen.

Kommentarer