sourze.se

Den tredje vägen

Det verkar nu som en majoritet av svenska folket är för ett medlemskap i Nato. Och kanske vill de därmed också överge den alliansfrihet och neutralitetsprincip som i generationer styrt vår utrikespolitik. Om man går med i Nato identifierar man sig med väst, ställer sig under amerikansk hegemoni och tar ställning för västerländska värderingar. Och skaffar sig motståndare, i öst, framför allt i Ryssland. Man blir delaktig i konflikter och tvingas välja sida.

Kommentarer

Slöseri med perfekt fungerande bomber

Det blev omvärlden och inte Serbien som förlorade mest efter NATO:s ingrepp i Kosova.

Kommentarer

Svenska legoknektar och rysk björn

Ska vi ha en svensk yrkesarmé och hur vi gör vi med NATO - och den ryska björnen?

Kommentarer