sourze.se

Den tredje vägen

Det verkar nu som en majoritet av svenska folket är för ett medlemskap i Nato. Och kanske vill de därmed också överge den alliansfrihet och neutralitetsprincip som i generationer styrt vår utrikespolitik. Om man går med i Nato identifierar man sig med väst, ställer sig under amerikansk hegemoni och tar ställning för västerländska värderingar. Och skaffar sig motståndare, i öst, framför allt i Ryssland. Man blir delaktig i konflikter och tvingas välja sida.

Västvärlden står demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Men väst står också för en ohämmad kapitalism, för globaliserade ekonomier, för hämningslös konsumtion, kommersialiserade budskap, för materialismens överhöghet, ekonomiernas styrning av individerna, konkurrenstänkade och tro på ständig tillväxt . Väst står för den kultur som har lett in planeten i en bana som nu håller på att förvandla den, genom klimatförändringar, urbaniseringar, luftföroreningar, försurningar, exploateringar, nedsmutsningar, överutnyttjanden.

Väst har invaderat in i Irak på lögnaktiga grunder, Genom natostaters agerande har IS skapats. Nato krigade i Afghanistan och tvingades lämna landet i sämre skick än det var, Nato överskred sitt mandat i Libyen där det nu råder kaos.

Och Nato förlägger baser i länder kring Ryssland, försöker nu värva Sverige och Finland för att ytterligare inringa Ryssland. Samtidigt målas Ryssland upp som ett hot och det varnas för ryska aggressioner.

Men kanske är ryska ställningstagande avhängiga det provokationer de upplever när Nato allt mer flyttar fram sina spositioner, i Baltikum, Polen, Östeuropa, Turkiet, Irak och Afghanistan.

Sverige är redan en del av väst. Vi ser amerikanska filmer och TV-program, vi talar engelska, klär oss i amerikanska jeans, vi följer den amerikanska debatten, känner till amerikanska kändisar . Och vi har i stor utsträckning anammat en amerikaniserad livsstil.

Det ryska är oss mer främmande, vi förstår inte språket och vet nästan inget om kulturen. Och det medierna informerar om verkar avskräckande. Men borde vi inte sätta oss bättre in i våra grannars förhållanden, försöka bättre lära känna denna stora nation på andra sidan Östersjön.. Se deras filmer och lyssna på deras musik, läsa deras litteratur, se deras konst, förstå deras samhällsliv.

 Sverige har länge stått för en tredje väg. En väg mellan kapitalism och planekonomi. En folkhemsväg med folkbibliotek, folktandvård, folkets hus. En väg med fackförbund, försäkringskassor och bildningsförbund. En egen, neutral, fredlig väg utanför maktblocken som omvärlden mött med respekt.

Innan man låter denna svenska särart försvinna, borde man fundera över om Ryssland verkligen utgör det hot som det utmålas som, om det inte är USA och Nato som är de mer aggressiva krafterna i vår verklighet -  och över hur vi vill att världen skall se ut. 


Om författaren

Författare:
Jan Wiberg

Om artikeln

Publicerad: 06 nov 2015 13:02

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: