sourze.se

På vems villkor?

Enligt Jesus svar till en skriftlärd så är kontentan av budorden: "Du skall älska…"; och detta "förklarar" Luther då med: "Vi skola frukta…" Hupp!?!

Kommentarer

Rädda demokratin med förnyelse

Winston Churchill konstaterade efter lång politisk erfarenhet att: "Democracy Is The Worst Form Of Government -Except All The Others." Kontentan är att en rättvis och upplyst despot vore idealet.

Kommentarer

Fotgängare och cyklister kör inte ihjäl bilister

Inför körkort för cyklister och upplys fotgängare om trafikreglerna på det att vi bilister må slippa gupp i gatan. Det är kontentan av Anita Maurers inlägg.

Kommentarer