sourze.se

På vems villkor?

Enligt Jesus svar till en skriftlärd så är kontentan av budorden: "Du skall älska…"; och detta "förklarar" Luther då med: "Vi skola frukta…" Hupp!?!

I Yngve Karlssons artikel "Om människans villkor" har han med ett citat från Kyrkans Tidning. Jag skrev en kort kommentar och hade sedan tänkt fortsätta med fler kommentarer senare. När jag omsider kom tillbaka från en promenad så var det fullt med andras kommentarer med annan inriktning. Istället skriver jag då en artikel där jag fortsätter med att kommentera citatet: "Min generation har avsvurit sig upplevelsesidan av religionen. Men samtidigt behållit ett djupare band till tron."

Min kommentar är: Tja, man har kanske inte kunnat frigöra sig från Luthers så kallade "förklaringar" till budorden som man som konfirmand måste lära utantill. Som om nu detta skulle vara nödvändigt; alltså att Gud Fader inte längre 1500-talet skulle kunna göra sig förstådd genom de betydligt enklare och direktare budorden.

Enligt Jesus svar till en skriftlärd så är kontentan av budorden: "Du skall älska…"; och detta "förklarar" Luther då med: "Vi skola frukta…" Hupp!?!

Fjärde budet lyder: "Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som din Gud ger dig."; och Luther "förklarar" då detta med ungefär " Vi skola frukta och älska Gud så att vi inte föraktar eller förtörnar våra föräldrar och Herrar! hoppsan utan lyda dem, älska dem, vörda dem och hava dem för ögonen!?!"

"Vi" skall alltså bara blint lyda våra herrar; Och… hava dem för ögonen! Alltså rena 1984!!! Detta var förstås väldigt bäddat och tillrättalagt för Hitler & Co! I och med att tyskar m.fl. blev mer och mer sekulariserade, så fanns kanske den här "förklaringen" som någon sorts hämmande faktor, någonstans mindre medvetet i bakhuvudet på ungdomarna det fanns väl katekes och kanske konfirmation även i Tyskland.

Franska ungdomar och medelålders var väl knappast lutheraner i slutet av 1700-talet, så för dem så fanns väl det ursprungliga budordets villkorade "säkerhetsventil" kvar "så att du får leva länge…". Gud hade väl förutsett att det kunde gå alldeles åt helvete snett som ni i Burma Irak, Iran…; fast de är väl inte ens kristna!

Dessutom blev "DU skall…" ha individuellt och personligt ansvar för ditt liv… ett kollektivt, utilitaristiskt, altruistiskt, sekulariserat… "VI skola…"; hupp!!!

Det var senare bara för Marx, Engels, Lenin m.fl. att tacka och ta emot. De kunde alltså bara surfa vidare på det bananskal som Luther aningslöst lagt tillrätta; bara för att han råkade bli dödsförskräckt när åskan gick…


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 04 okt 2007 16:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: