sourze.se

Klimatavkylning?

Al Gore, mannen som predikar om klimatuppvärmningen, kommer knappast att uppträda på bild iförd ryssmössa. Av politiska, men även trovärdighetsskäl.

Kommentarer

Al Gore är en cynisk lögnare

"Jag är utomordentligt bekymrad över klimatfrågans behandling. Den baseras sedan länge på helt andra drivkrafter än de vetenskapliga. Det är därför jag skriver detta."

Kommentarer

Iranier/Somalier göre sig ej besvär

Stick till England så får Ni jobb direkt.

Kommentarer

Kärlekens bevisbörda

Varning, kräsmagade göre sig icke besvär!

Kommentarer