sourze.se

Att älska dig är allt jag kan

Det är så lätt att rullande smeka fram superlativ med läppar och tunga, när det flödar värme genom kroppen.

Kommentarer

Knark, uppgivenhet och tvång

Knarket flödar. På stan, på krogen, i våra fängelser och tom inom den slutna psykvården. Priset sjunker och efterfrågan ökar. Få verkar bry sig och tvångsvård är inte att tänka på.

Kommentarer

Äckliga fördomar flödar

En historia som tyvärr är hämtad ur det verkliga livet.

Kommentarer

Man skiter inte där man äter

Hyckleriet når nya höjder och krokodiltårarna flödar i toppmötets efterdyningar.

Kommentarer

Och det vart ljus...

I kväll flödar ljuset åter över Kungsparken i Göteborg, just som av en händelse.

Kommentarer