sourze.se

Miljöbilar - finns dom?

Allt fler rapporter bekräftar att etanolen är ett miljö- och hungerproblem.

Kommentarer

Cancer av mobil fullt möjlig risk

Nya forskningsrön, som bekräftar uppfattningen att radiofrekvent electromagentisk strålning RF-EMF kan vara en hälsorisk för människor, får verkligen inte den uppmärksamhet de borde av representanter för industrin och för det politiska livet.

Kommentarer

Lesbisk på låtsas

Att leka lesbisk är en självklarhet på vissa heteroställen i dag. Den som bekräftar genom att titta är också den som skapar den nya trenden. Mannen har alltid bestämt genusordningens utveckling. Hur länge till?

Kommentarer

Vilken planet kommer du ifrån?

Frågan som så gott som någon bekräftar att vi människor lever i skilda världar.

Kommentarer