sourze.se

Det flinande maktfolket

"Hur skall vi få en öppen debatt i press och TV? Som det är nu begränsar etiska regler innehållet till politiskt korrekta faktaredovisningar och kommentarer."

Kommentarer

Fastighetsskatt begränsar friheten

Riksskatteverket tyder höjningar av taxeringsvärden – till 6,61 procent i år jämfört med förra året.

Kommentarer