sourze.se

Så blev abort en kvinnofälla

"Genom att förneka personligheten hos det foster som en kvinna bär på så förnekar hon också sig själv. I detta avseende kan en kvinna inte döda ett foster utan att samtidigt döda sig själv."

Kommentarer

Bandyn och borgarrådet

I ett avseende är Stockholm en efterbliven stad.

Kommentarer

Människans natur vs naturrätten

En utredning om gapet mellan sådana vi är och sådana vi önskar vara med avseende på dödsstraffet med mera

Kommentarer

Väst faller mot öst

Per definition avser titeln terrorist någon som framför eller genomför uttal om hot och våld samt förverkligar dessa i avseende att föra en politisk, religiös eller individuell agenda.

Kommentarer

Hellre lite skit i hörnen än ett rent helvete

En gång i drömmen uppenbarade sig för mig en form som var både främmande och bekant på samma gång. I något avseende påminde den om en liten kurbits. Den talade till mig.

Kommentarer