sourze.se

Flykting- och asylpolitik – lagar och konsekvenser

Flykting- och asylfrågan ligger dold på agendan men vibrerar under ytan. Den dyker ibland upp när det är val. Eller då partierna har sviktande opinionssiffror. Men frågan om barn omhändertagna enligt LVU, Lagen om vård av unga, talas det tyst om. Dessa barn utgör ingen krutdurk i politiken. Den här artikeln handlar inte om hur många hjälpbehövande vi ska ta emot – utan endast om konsekvenser och lagar som inte fungerar.

Kommentarer

Avrundning på champagnedebatten

Om arbetslöshetsinvandring, en omodern asylpolitik, med mera

Kommentarer

Inhuman asylpolitik

Chocken var total och han hade i ett uppgivet tillstånd svalt en halv burk mediciner i ett självmordsförsök, trots fru och två barn i sitt hemland.

Kommentarer