sourze.se
Artikelbild

USA desperata att starta tredje världskriget

När något händer i världen behöver man fråga sig vad det är som händer egentligen, vad som är agendan och vem det är som tjänar på det. Till en början har Irak, Afganistan och Libyen fallit offer för USAs terror och nu är det Rysslands, Kinas, Syriens och Irans tur.
Som jag förklarar nedan är det ett krig om naturtillgångar och USAs närstående dollar-kollaps som är roten till problemet.

Den amerikanska dollarn är mycket speciell eftersom den används som världsvaluta och oljebetalningsmedel på samma gång. Ända sedan slutet av andra världskriget har den amerikanska dollarn världsvaluta och skulle vara uppbackad av riktigt guld. I slutet av 60-talet började det bli uppenbart att den privata Federal Reserve Bank hade tryckt upp väldigt mycket dollar. Enligt IMF [1] höll utländska banker 14 miljarder dollar samtidigt som USA bara hade 3.2 miljarder i guld för att täcka den utländska delen av valutan. När andra länder började inse att USA stal deras hållna dollars köpkraft började de begära tillbaka guldet från USA. USA tog därför bort dollarn från guldstandarden 1971 (the Nixon shock) och fortsatte att trycka upp mer pengar och detta förfarande har till och med eskalerat lavinartat sedan 2008 för att senare stabilisera sig på en extremt hög nivå 2014 [2] (US dollar monetary base). Eftersom dollarn används som världsvaluta och för att handla olja med, tvingas andra länder att hålla dollar och USA stjäl köpkraft och välfärd från dessa länder varje gång de trycker upp egna dollar. Detta är ett mycket lukrativt spel så länge man kan behålla monopolet.

Detta är en viktig anledning till Irakkriget eftersom Saddam Hussein gick ifrån dollarn år 2000 och valde att kräva euros som betalning för oljan istället. En annan händelse var att Talibanerna i Afghanistan förbjöd opium-produktion sommaren 2000 och en stor inkomstkälla för de dolda makterna i väst hotades. År 2001 var opiumproduktionen i Afghanistan obefintlig och i oktober det året invaderade man landet [3]. Man fick snabbt åter upp opiumproduktionen och idag producerar Afghanistan 90 % [4] av världens opium under USAs och Natos kontroll.
För att lura världens befolkningar och det egna folket (inga länders underrättelsetjänster går på sån’t här) utförde man terrorattacken den 11 september 2001 mot sitt eget land. År 2003 startade man kriget mot Irak och de tre anledningarna man angav (massförstörelsevapen, kopplingar till Al-Qaida och att Irak hade köpt nukleärt material från Nigera) var alla lögn.
Man får heller inte glömma att krigen skuldsätter skattebetalarna och överför enorma summor pengar från dem till makteliten som äger de stora industrierna såsom vapenindustrin. Givetvis tjänar man också enorma pengar på att exportera vapen och är här betjänt av en osäker konfliktfylld värld [5].

USA och EU möter stor konkurrens från industriländer med billig arbetskraft samtidigt som man har ett starkt olje- och gasberoende till andra länder. När vi i väst importerar mer än vi exporterar kommer de andra länderna givetvis i slutändan hålla den ekonomiska makten. Denna snedvridna handel försöker USA balansera genom att devalvera sin valuta och tvinga resten av världens länder att samtidigt ha kvar den med hjälpa av olje-dollar-monopolet.

Anledningen till att man, med Sveriges hjälp, bombade Libyen var att Khaddafi ville ha guld i betalning för oljan. Samtidigt försökte han starta en afrikansk centralbank och ett Afrikas förenta stater, vilket var ett direkt hot mot vår dominans i världen och de billiga afrikanska naturresurserna.

Anledningen till att man krigshetsar mot Syrien idag (USA stödjer aktivt skapande och underhåll av rebellgrupper inklusive ISIS [6] [7]) är att man gärna vill bygga en oljeledning från sina allierade Quatar och Saudiarabien genom Syrien och Turkiet för att minska EUs oljeberoende från Ryssland och Iran. Men eftersom Iran är Syriens främsta allierade samt att de har ingått en försvarspakt vill Assad hellre bygga oljeledningen öster ut genom Irak till Iran. Ifall man lyckas startat krig med Syrien kommer Iran också automatiskt att dras in i konflikten.

Anledningen till att man gjorde statskuppen i Ukraina (USA och Nato gjorde denna 2014 [8]) var för att omringa Ryssland med Nato samt att isolera Ryssland genom att knyta Ukraina närmare EU. Rysslands fräcka men inte så konstiga svar var att annektera Krim-halvön för de kunde inte låta sina flottbaser ligga i ett Nato-land. En överväldigande majoritet av Krimborna visade även i en omröstning att de ville tillhöra Ryssland (ca 95%) och inte ett skott avlossades. Fredligare annektering av ett land kan knappas göras.

Ett inbördeskrig är också nära förestående i USA. Då dollarn och USAs status i välden rasar kommer det bli mycket kännbart för de amerikanska invånarna. Befolkningen kommer då att kräva ansvar från de politiska ledarna för de extrema krigsbrott och inside-terroristattacker som de och makteliten begått. Faktumet att USA har väldigt patriotiska medborgare samt att de har lagstadgad rätt att bära vapen gör läget synnerligen besvärligt. Man har genom ett flertal fask-flagg attacker (såsom Sandy Hook school shooting 2012 och Boston marathon bombing 2013) försökt att avväpna de amerikanska medborgarna utan resultat. Man har även förberett sig genom att bygga över 600 koncentrationsläger (FEMA camps) [9] [10] [11] [12] ovan jord och även många under jord [13].

Den fruktansvärda faran med maktelitens fall i väst är att de förmodligen inte tänker ge sig utan en kamp. Gör man inget kommer man oundvikligen att förlora övertaget om världen och inte kunna återfå detta igen, någonsin. Iran, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina kommer oundvikligen i längden att vinna denna kamp. Det enda de behöver göra är att inte gå i konflikt med USA oavsett vilka provokationer som hittas på. USAs enda egentliga tillgång är deras enorma krigskapacitet. Kommer de att använda denna medan de fortfarande är störst eller kommer de att välja att sakta tyna bort? Ett gemensamt yttre hot skulle även också ena det amerikanska folket och maktelitens brott mot landet och världen skulle snabbt glömmas bort i tumultet. Man skulle inte heller behöva riskera ett inbördeskrig och behöva stå tillsvars inför ett förbannad och hämndlysten amerikansk befolkning.
Det jag främst vill framföra med denna artikel är att det finns en stor överhängande risk för ett tredje världskrig. Detta krig kommer givetvis startas med stora falskflagg-attacker mot väst och förmodligen inom en mycket snar framtid. 

Artikelns ursprung: www.censurmedveten.se


Om författaren

Författare:
Johan Johansson

Om artikeln

Publicerad: 28 aug 2015 08:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: