sourze.se
Hanna Wagenius, förbundsordförande CUF, Foto: selfie

Hanna Wagenius, förbundsordförande CUF, Foto: selfie 

Vad menar vi med demokrati?

"Därför är lösningen inte mer makt till den Europeiska Unionen. Ofta är den heller inte mer makt till Sveriges riksdag. Det är dags att makten börjar flyttas tillbaka till lokala beslutande församlingar och framförallt människor själva. Vi behöver inte en europeisk superstat a la USA. Vi behöver få en ordentligt decentraliserad demokrati!"

Tycker du att svenska medborgare ska få vara med och rösta om skattesystemet i Slovenien? Antagligen inte. Ställda inför så tydliga exempel är det få som förespråkar en verklig maktcentralisering. Problemet är bara att att alldeles för många försöker centralisera allt fler politiska beslut i alla fall.

Vi vet hur det har låtit från högt uppsatta politiker under hela finanskrisen - svaret är mer Europa! Inte mer lokalt självbestämmande och ansvarstagande, utan mer makt till Bryssel och den Europeiska Unionen.

Oftast menar de väl. Oftast vill de ha fler demokratiska beslut, men de vill bara ha det på en högre, överstatlig nivå. Problemet är bara det att demokratiska beslut blir bäst om de fattas av de som faktiskt berörs av dem och inte några som befinner sig på avstånd. Ett absurt exempel är EU:s krav på att innehållsförteckningarna ska tas bort från snuset - en produkt som inte får säljas i något annat EU-land än Sverige. Beslutet får ändå sägas vara någorlunda demokratiskt förankrat (även om EU har en lång väg att vandra för att verkligen styras av folket och inte av byråkrater) men frågan är om det gör saken bättre.

När makten hamnar längre från de som berörs blir inte bara besluten sämre, det demokratiska systemets legitimitet blir också sargat. Kanske är det sällan så tydligt som i vargfrågan. "Skjut, gräv, tig"-kulturen har uppkommit eftersom människor upplever att deras röst inte väger tyngst i en fråga som berör dem som allra mest - istället ska någon som inte befinner sig i samma verklighet vara med och fatta beslut.

En välfungerande och god demokrati har olika beslutsnivåer för olika frågor, och utgår alltid från att makten ska ligga så nära människor som möjligt. Man behöver inte vara ett matematiskt snille för att inse att en röst i en kommun där det finns 20 000 medborgare har ett större inflytande än en röst i ett val där fem hundra miljoner människor får gå till valurnorna. När mer makt finns lokalt går det dessutom att fatta olika beslut på olika ställen beroende på vad som passar bäst - och då går det att se i verkligheten vad som fungerar.

Därför är lösningen inte mer makt till den Europeiska Unionen. Ofta är den heller inte mer makt till Sveriges riksdag. Det är dags att makten börjar flyttas tillbaka till lokala beslutande församlingar och framförallt människor själva. Vi behöver inte en europeisk superstat a la USA. Vi behöver få en ordentligt decentraliserad demokrati!
 


Om författaren

Författare:
Hanna Wagenius

Om artikeln

Publicerad: 30 apr 2014 12:25

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: