sourze.se
Artikelbild

Här kommer musketörerna i Rågsved!

Livet är lättare att leva när stödföreningen Musketörerna finns, som en klippa i ett brusande hav.

Jag träffade Musketörerna i Rågsved för första gången när de sålde kaffe på en Stefan Sundströmskonsert i Rågsveds Folkets Hus för några år sedan. Jag blev medlem av sympatiskäl, för ett gott syfte, och fick en liten figur klädd i svart med "MR" på bröstet. Den hade gjorts av en person som sedermera skulle komma att betyda mycket för mig i föreningen, men som jag inte alls kände då.

När jag varit med i en "tjejgrupp" i Musketörerna en tid, lärde jag känna en kvinna som varit med i föreningen länge. Det visade sig att vi kompletterade varandra bra, och vi hjälptes åt med en stor fotoutställning i Rågsveds Folkets Hus i fjol, där vi firade föreningens 5-årsjubileum, som blev väldigt lyckat med våra bilder från Rågsveds historia och föredrag av kända fackmänniskor, både inom musik, film och drogpedagogikbranchen. Vi har fortsatt att jobba tillsammans och har skapande verkstad en gång i veckan i lokalen på Stövargatan 71 i Rågsved. Vi har också haft ett par utställningar på bland annat Folkets Hus i Rågsved, med bonader vi skapat tillsammans med besökare i verkstaden. Vi kommer att ha ytterligare en utställning i augusti i år, på samma ställe.

Musketörerna i Rågsved har ett valspråk: "En för alla, alla för en", precis som musketörerna i boken "De tre Musketörerna" av Alexandre Dumas. Föreningen har också en hederskod, som man som Musketör ska stå för. Hederskoden lyder:

Att inte diskriminera

Att inte mobba eller trakassera eller snacka skit om andra.

Att var och en har rätt att stå upp för sin åsikt och bli lyssnad till och respekterad.

Att inte utnyttja andra.

Att ösa tvister och problem genom samtal och dialog. Går inte det, talar vi med verksamhetsledaren eller styrelsen för MR för att finna en gemensam lösning.

Att vara med och skapa en laganda byggd på tillit och ömsesidig respekt för varandra och andra.

Att vi stödjer, motiverar och uppmuntrar varandra för att varje insats ska leda till goda och bästa möjliga resultat.


Vi ska försäkra att följande råder inom MR: Bra bemötande, hänsyn, tålamod och respekt.

Vid 2012 års slut fanns 411 medlemmar i MR i Rågsved. I föreningen arbetar man för människor som lever i utanförskap eller riskerar hemlöshet. Syftet med föreningen är att stödja människor som är eller har varit i missbruk, bryta utanförskapet och hemlösheten och skapa förhållanden och livsomständigheter som präglas av gemenskap, deltagande och ansvarstagande. Musketörerna kämpar för att alla deltagare ska ha rätt till hälsovård, utbildning och sysselsättning eftersom föreningen utgår ifrån, att alla människor har samma värde och alla har lika rättigheter.

Föreningen Musketörerna vill inte konkurrera eller ersätta andra institutioner, organisationer eller föreningar i samhället som förmedlar rättigheter, utan vill se till att Musketörernas deltagare får ta del av dessa rättigheter. Detta sker genom guidning från de som har erfarenhet, efter många års hård kamp och som själva varit i utanförskap och i många fall drogberoende, som de lyckats göra sig av med genom föreningens hjälp. Sedan hjälper de andra, att hjälpa sig själva enligt "pay it forward"-principen.

Musketörerna förebygger vräkningar, pratar med fastighetsägare och ser till att de som har problem får hjälp. Det kan vara personlig skötsel av lägenhet, försenad hyra, råd och tips, men framför allt stödet och tryggheten är viktigt, som man förmedlar till dem som råkat illa ut. Där kommer "En för alla, alla för en" in i bilden. Jag har själv varit med och sett hur fort det kan gå att hjälpa en människa som hotats av vräkning, genom att Musketörguiderna pratar med värden och försäkrar att allt skall gå bra, med hjälp och stöd av Musketörerna. Det lyckades också bra i det här fallet jag tog del av.

Tänk dig att ha någon som ställer upp i alla situationer där det krisar som man inte kan klara själv. Vilken trygghet sådant måste ge! Jag också hört otaliga gånger från medlemmar i föreningen, hur underbart det känns med gemenskapen förståelsen och värmen föreningen ger. Det är vad vi alla behöver i samhället, någon som tror på oss - och inte bara lämnar allt till sitt öde.

Jag har själv aldrig missbrukat någon drog, men har erfarenhet i alla fall på nära håll, så jag vet hur stora problem drogmissbruk kan skapa i en familj, för och inte tala om det medberoende, som ett missbruk kan skapa. Solidaritet är lösningen för alla människor här i världen, men de flesta kan ju klara livhanken på egen hand - dock inte alla och det är de som behöver stöd i den form Musketörerna kan ge.

Musketörerna behovsinventerar och intervjuar hemlösa, för att se vilken hjälp får i stadsdelen, i det här fallet Enskede- Årsta - Vantör. Man försöker återskapa kontakten mellan barn till föräldrar som hamnat i missbruk, eftersom man vet, av egen erfarenhet, vilken sorg missbruk kan skapa i familjer där barnen många gånger blivit omhändertagna av samhället. Man vill ge dessa barn hopp om ett bättre fortsatt liv och att inte ge upp!

Föreningen Musketörerna åker ut till skolor och föreläser för ungdomar om missbruk och håller även föredrag inför myndigheter, institutioner och organisationer, där de delar med sig av sin kunskap och erfarenhet för att öka förståelsen för de utsattas situation i samhället och visa på vikten av samsyn och samarbete mellan olika instanser, så att rätt stöd sätts in. Under 2012 har Musketörerna besökt sex skolor och tre universitet/högskolor för att berätta om Musketörernas arbete. Totalt deltog 500 personer. Föreningen har även hållit en föreläsning i Sigtuna för ca 100 socialarbetare. Sigtuna kommun anmälde sedan alla dessa socialarbetare som medlemmar i Musketörerna 2013.

Jag har själv varit med på sådana här föreläsningar i skolor och vet hur intresserade elever är av att höra om missbruk, eftersom många unga har erfarenhet av bland annat alkoholproblem i hemmen, men vågar inte ta upp det med någon, för de skäms. Vid en föreläsning i skola, får eleverna lämna in lappar med frågor anonymt, som de sedan får svar på. Det brukar vara alldeles tyst i salen vid dessa tillfällen.

Under kravallerna i våra förorter nyligen, har även Musketörernas lokal på Stövargatan 71 i Rågsved vandaliserats. Vi som är Musketörer, har kommit överens om, att inte gå ut med hat mot förövarna, som uppenbarligen inte visste, att den här föreningen stöder folk i utanförskap och stöter inte bort någon hjälpbehövande. Michaela Cronstedt som är ordförande i föreningen i Rågsved, sa till mig, att om det funnes någon form av hederskod i samhället, en sådan som Musketörerna har, så skulle man kunna undvika så många problem! Musketörerna tycker att en sådan projektmodell som finns i föreningen, med erfarna guider som hjälper utsatta, hemlösa och missbrukande människor också skulle kunna användas i andra förorter och i städer. Alla behöver vi något att hålla oss till, som vi vet är schysst och riktigt, någon form av hederskod i detta kaos som samhället ibland utgör.

Alla människor är värda att få uppleva ett fullödigt liv, även de som begått brott, missbrukat eller har andra problem, har jag lärt mig i Musketörerna. Det är lätt att döma, men det finns få människor som verkligen vill leva i utanförskap i samhället. De flesta vill passa in, men hade inte förutsättningarna från början. De har nu chansen, att med Musketörernas hjälp i Rågsved få ordning på sitt liv! Ofta har de människor som hamnat i utanförskap haft det tufft som barn och sedan strulat till det för sig och sina barn, men Musketörerna vill vända på den negativa, nedåtgående trenden. De vill sätta stopp för problemen och ge barn och föräldrar en ljusare framtid och framför allt visa på att det är möjligt. Musketörerna har tröttnat på de många dödsfallen som skett till följd av missbruk i Rågsved och vill stävja den trenden, eftersom så många vänner gått bort genom åren. De som startat föreningen är själva uppväxta i området och har därför mycket stor kännedom om problemen som startade bland ungdomen när mellanölen kom, vilket följdes av starkare droger bland ungdomen och slutligen svåra problem.

Jag är en stolt Musketör, för jag har genom dem förstått hur viktigt det är att stödja varandra och tro på varandra, i en värld där alltfler människor känner sig tomma och håglösa inombords.

Det är lättare om man är fler, än om man kämpar ensam.

Livet är lättare att leva när Musketörerna finns, som en klippa i ett brusande hav!


Om författaren

Författare:
Pia Isaksson

Om artikeln

Publicerad: 31 maj 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: