sourze.se
Artikelbild

En vädjan till Kim Jong-Un

"Jordens folk vill inte höra mer på dina skrikande hotelser om atomkrig."

Vädjan från alla jordens folk till Kim Jong-Un, att sluta med allt detta hotfulla prat om atomkrig. Vi vill leva i fred. Människor på jorden vill inte höra mer på dina hotelser, mister Kim Jong-Un.

Alla jordens folk vädjar allvarligt till Dig att nu sluta att hota med atomkrig. Detta är mycket allvarligt menat. Vi vill inte höra på dessa skrikande hotelser i TV.

Jag vill att alla som läser detta sänder det vidare. Dela denna uppmaning så långt som möjligt.

Vänliga hälsningar,

Thore HultAppeal from all people of Earth to Kim Jong-Un, to give up all this menacing talk of nuclear war. We want to live in peace. People on earth do not want to hear more of your threats, Mr. Kim Jong-Un.

All people of Earth earnestly appeal to you to stop threatening with nuclear war now. This is very serious. We do not want to hear your screaming threats on TV.

I want everyone who reads this to send it forward. Share this request as far as possible.

Kind regards,

Thore Hult


Om författaren

Författare:
Thore Hult

Om artikeln

Publicerad: 11 apr 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: