sourze.se
Artikelbild

Ett nytt parti har grundats

Partiet De Fria är ett nytänkande parti som kan ändra Sverige i grundvalarna. Din närvaro här visar att du är genuint politiskt intresserad och trött på höger-vänster-tjafset.

Du har insett att det är inte mer än nyansskillnader hos de etablerade partierna. De vill alla ha en stark stat som övervakar medborgarna dygnet runt. De avskyr frihet och fria människor. De vill bestämma och kontrollera våra liv i detalj. Staten ska tjäna medborgarna - inte tvärtom! Det verkar alla partier ha glömt eller förträngt...

Inledningsvis kan sägas att De Fria skiljer sig från alla andra partier. Vi är det enda parti som är individualistiskt, det vill säga sätter individen först, före stat, kommun och storföretag. Vi är även ett parti av få som ställer sig bakom äkta demokrati. Inget av riksdagspartierna vill ha demokrati. De är alla kollektivistiska, de sätter kollektivet, det vill sig själva och staten först, sedan kommer kommunerna och storföretagen. Sist kommer väljarna, det vill säga du, som får betala kalaset.

Vi vill ena så många vi kan bakom ett alternativ som i grunden förändrar Sverige från ett land toppstyrt av politiker i Stockholm och Bryssel till ett land styrt av medborgarna själva, fritt från miljögifter och GMO, utan skatter men med full samhällsservice. Fritt från oombedd myndighetsinblandning i medborgarnas liv.

Generellt kan sägas att vi vill ena så många som möjligt kring de viktigaste punkterna i vårt program; Sverige ut ur EU, inga svenska trupper i utlandet, skrota Riksbanken, låt riksdagen ge ut pengar i stället för bankerna som skapar pengar genom skuld. Vi kommer kräva 100 procent kapitaltäckning av bankerna. Vi vill decentralisera så mycket det går, vi vill låta medborgarna bestämma över det mesta i samhället. Eftersom riksdagen nu ger ut egna pengar kommer vi kunna erbjuda alla svenskar ränte- och amorteringsfria lån. Uppnår vi allt detta har vi förändrat Sverige i grunden.

Här är två av många punkter ur vårt officiella partiprogram:

"Vi vill verka för att bankernas skapande av pengar ur tomma intet förbjuds. Vi kräver 100 kapitaltäckning för alla banklån."

Med det menar vi att bankerna i dag skapar pengar genom att slå in ett lånebelopp på kundens konto och vips finns pengarna där, skapade ur tomma intet. Skulden skapar alltså pengarna. Inte tvärt om. Utan fullständig kontroll på den totala penningsumman så är detta inflationsdrivande. Vad bankerna gör är således att likt falskmyntare späda ut den totala penningmängden. De stjäl lite av alla som har svensk valuta genom varje transaktion, de minskar värdet på framtida löner. Vi har alla drabbats och fått lida för det här. Dessutom innebär det en enorm räntekostnad som vi betalar till bankerna helt i onödan. Genom att riksdagen istället skapar de pengar som behövs, så uppkommer ingen räntekostnad till bankerna. Riksdagen kan sedan skapa pengar för att täcka sina kostnader, det vill säga man kan ta bort alla skatter för individer.

"Vi vill verka för att riksdagen får exklusiv rätt att ge ut pengar."

Med det menar vi att vi vill helt koppla bort bankerna från penningskapandet och återge kontrollen till folket. I Sverige har bankirerna haft kontrollen över Riksbanken sedan länge, en kontroll de har kvar än i dag. Novemberrevolutionen 1985 bevisar det, till exempel. Den gagnade varken svenska folket eller Sverige som nation.

Numera så skapas nästan alla pengar, 97 procent, genom fractional reserve banking, det vill säga att bankerna har endast täckning för 3-4 procent av det utlånade beloppet, och då endast på pappret. I själva verket är kapitaltäckningen närmast noll. En låntagare kommer in på banken och vill låna en miljon kronor. Efter en kreditbedömning beviljar banken lånet. De trycker då in 1 000 000,00 på kundens konto och vips så har banken skapat pengarna ur luften. Alltså; Lånet skapade pengarna, pengarna skapade inte lånet. Håll det i minnet eftersom det här har stor betydelse längre fram.

Dagens penningskapande, det vill säga att skulden skapar pengarna, gör att befolkningen hela tiden måste öka för att hålla jämna steg. Pengar skapade ur skuld ger nämligen hela tiden minus på kontot i form av att räntan som det inte skapas pengar för, hela tiden fattas. Man kan säga att det är som ett jättelikt pyramidspel där man hela tiden måste dra in fler och fler deltagare annars faller pyramiden ihop.

Detta är problemet med pengar skapade ur skuld. Förr eller senare brister bubblan. Pengar skapade utan skuld, det vill säga räntefria pengar skapade av Riksdagen, medför inte detta ständigt återkommande problem. Det faktum att vi fortfarande sitter kvar i detta system, som kan liknas vid ett ekorrhjul, efter flera ekonomiska kollapser är egentligen bevis nog för att det är bankerna som har den egentliga kontrollen över Sveriges ekonomi och i förlängningen över hela landet.

Enda anledningen till att folket inte förstått det här är att skolan, politiker, massmedia, ALLA, har mörkat detta. Många av dem som inte sagt sanningen har dock inte ljugit medvetet. Till och med bland ekonomer har inte alla förstått det här.

Det hette vackert att bankerna skulle ha 10 procent kapitaltäckning för alla lån, numera är det dock endast 3-4 procent, men ett barn kan räkna ut att täckningen är nästan noll. Det beror på att det ena lånet kan användas för att skapa nya pengar i all oändlighet tills täckningen är nere i närmast noll. 1 000 kronor i insättning ger 10 000 i lån som sätts in som ger 100 000 i lån som sätts in som ger 1 000 000 i lån som ger 10 000 000 i lån som ger 100 000 000 som ger 1 000 000 000 i lån och så vidare, i all oändlighet. Kapitaltäckningen i botten är fortfarande bara 1 000 kronor men man har snabbt skapat 10 miljarder här som ni kan se. All "fractional reserve banking" ger de här effekterna som är inflationsdrivande och leder till att allt blir dyrare. Likt falskmyntare späder bankirerna ut valutan skapar inflation, högkonjunkturer och depressioner. Man kan säga att bankerna stjäl lite grann av var och en av oss när de skapar nya pengar eftersom våra pengar då blir lite mindre värda för varje gång det sker.

Bankirer kan låta högkonjunkturer övergå i depressioner genom att strypa penningmängden så kan de sedan köpa fastigheter och företag för en spottstyver. Det skedde till exempel 1929 - 1933. På så sätt har de sakta men säkert roffat åt sig alla tillgångar likt en monopolspelare som sitter med hotell på Norrmalmstorg. Alla som spelat det spelet vet att när en spelare väl fått upp ett hotell på Norrmalmstorg så är det bara en tidsfråga innan han tagit allt.

Samma sak i verkligheten, men här är det inte ett hotell på Norrmalmstorg som gäller utan här är det en bank med rätt att mynta egna pengar som ger total dominans över tiden. All form av fractional reserve hos banker ger den här effekten. Utan 100 procent kapitaltäckningskrav, det vill säga att de kan bara låna ut sitt egna kapital samt vad de lånar in, så blir kapitaltäckningen snart närmast noll efter ett tag.

En förklaring till att detta kunnat fortgå är att ytterst få har förstått att det fungerar som beskrivits ovan. Ekonomer får i skolan lära sig att fractional reserve innebär att banker bara får låna ut delar, fractions, av det de lånar in! Om en bank till exempel får en insättning på 1 000 kronor så kan de bara låna ut 900 kronor av dessa, får de felaktigt lära sig. Det här är alltså vad många skolor lär ut att 10 procent reserv som nu är nere i ungefär 3 procent betyder. Att bankirerna även kontrollerar bokförlag som ger ut läromedel behöver väl knappt ens nämnas. Politiker, domare, eko-poliser med flera lever också i denna villfarelse. Få tidningar har vågat skriva om det. Därför har det förblivit okänt för en stor del av befolkningen.

Hur bryter man då upp ett sånt här skadligt system?

Hur får man systemet att verka till medborgarnas fördel i stället?

Det första steget är att komma bort ifrån EU som fungerar som bankirernas förlängda arm. Fortsatt medlemskap i EU skulle kraftigt försvåra vad vi föreslår;


- Man stiftar en ny grundlag.
- Man går ur EU.
- Man skrotar Riksbanken som ändå är under bankirernas kontroll.
- Man förändrar grundlagen så att fractional reserve banking förbjuds.
- Man förstärker den fria nationen Sverige genom att förbjuda medlemskap i EU och liknande unioner. Då är man skyddad i framtiden. Gärna samarbeten men inga unioner.
- Man beslutar att alla banker måste ha 100 kapitaltäckning.
- Man skriver in att enbart riksdagen får ge ut pengar och prägla mynt i de svenska valörerna, SEK och Daler.
- Man inför en parallell valuta, Dalern, som blir fristående och som grundas på platina, guld,
silver och koppar. Inga värden anges utan de anges i vikt.
- Man beslutar att riksdagen måste ha 66 majoritet, varav minst 20 av oppositionen,
alternativt 75 majoritet för att få ge ut pengar.
- Man beslutar att nödutgivning får dock ske efter enkel majoritet i riksdagen för att täcka
statens akuta löner och åtaganden.Läs vidare om hela vårt partiprogram, FAQ och mycket mer här: - Länk: defria.se
Om författaren

Författare:
Bosse Jonsson

Om artikeln

Publicerad: 20 mar 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: