sourze.se
Artikelbild

Levander säger inte sanningen om elchocksbehandlingar

Många människor har skadats av elchocker i Sverige. Trots detta fortsätter behandlingarna, och professorn i psykiatri Sten Levander bagatelliserar problemet.

Sten Levander, professor i psykiatri, ljuger om elchocksbehandlingarna. För något år sedan uttalade sig Sten Levander, professor i psykiatri, nonchalant om elchocksbehandlingarna i media:

"Man kan jämföra det med att trycka på reset-knappen på en dator för att göra en omstart, säger Sten Levander, professor i psykiatri, till Svenska dagbladet."

Vilket hån mot alla de som har fått skador av elchocker!

Elchocker, elbehandling eller ECT-behandling är en omstridd metod inom psykiatrin för att framkalla ett konstgjort epileptiskt anfall med en kraftig elchock. Denna elchock är så stark att personen måste sövas ner och få muskelavslappnande medel för att inte kastas runt i kramper och riskera frakturer.

Det är samma elchock som förut - upp till 400 V - trots att psykiatrin bedrägligt har bytt namn på metoden och snyggat till miljön. Denna starka elchock drabbar personens känsliga tankeverksamhet och hjärna.

Till och med ett barn kan förstå att detta går inte att jämföra med att starta om en dator.

Många människor och deras anhöriga har rapporterat om skador efter elchocksbehandlingar. Flera fall har tagits upp i media med Uppdrag Granskning i spetsen. Socialstyrelsen har tvingats erkänna att ECT kan orsaka bestående minnesskador och har blivit JO-anmälda av KMR för bristande statistik och uppföljning.

Det finns ingen fullständig, oberoende och vetenskaplig undersökning av de långsiktiga verkningar av elchocker.

Flera kända vetenskapliga studier och experter motsätter sig ECT. Den kända amerikanska läkaren Peter R Bregging säger:

"Elchock ger mer uppenbara exempel på hur psykiatrisk behandling fördärvar hjärnan. Chockbehandling är helt enkelt en skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, som är tillräcklig för att framkalla ett epileptiskt grand mal-anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen klagar inte längre. När patienten uppvisar den eufori, som vanligtvis är följden av hjärnskada, så skriver doktorn humöret förbättrat. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte förmår protestera. Det är lätt att få dem att ta emot upprepade chockbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva behandlingen."

Professorerna John Read University of Auckland - NZ och Richard Bentall University of Liverpool - UK konstaterar i en studie:

"Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier."

"Resultaten av denna översyn visar att kampanjer av ECT mottagare över hela världen för att förbjuda ECT, stöds av att det saknas vetenskapliga bevis för att det är säkert eller effektivt. Säkerligen är farhågorna om ECT-orsakad minnesförlust, så ofta avfärdad som subjektiv minnesförlust av ECT förespråkare, faktiskt välgrundade enligt forskningen."


Trots detta ges fortfarande tusentals elchocker i Sverige varje år till bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Psykiatrin i Sverige planerar dessutom att öka antalet elchocksbehandlingar till barn i Sverige. Även de skall tydligen få tillgång till dessa "omstarter".

Elchocker fortsätter alltså att användas i Sverige baserat på destruktiva uttalanden och ovetenskapliga idéer från professorer i psykiatri.

Man kan verkligen fråga sig varför Professor Sten Levander och hans familj inte själva använder sig av dessa "omstarter". Det kan inte ens en professor i psykiatri prata bort.Länkar:

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Fakta och vittnesmål mot ECT

Skriv på protestlistan mot elchocker


Om författaren

Författare:
Peter Larsson

Om artikeln

Publicerad: 01 mar 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: