sourze.se
Artikelbild

Lönerna ska höjas - inte sänkas

Investeringarna skulle ge välstånd samtidigt som lönenivåerna skulle kunna bibehållas eller öka. Så har inte skett.

Dokument inifrån i TV2 i torsdags 14/2 behandlade löner respektive kapitalägarnas vinster. Det kommer nog att öppna ögonen på många.

Nu funderar regeringen på olika metoder att sänka lönerna, men helst på ett sätt som gör att det inte märks så mycket. Tanken är att arbetskraften måste bli billigare för att vi ska kunna konkurrera och för att arbetslösheten ska kunna pressas ned. Programmet gav en helt annan bild om vad som bör göras.

Lönernas andel av produktionen har sjunkit som en sten under trettio år och kapitalägarnas vinster har undersamma tid stigit som en raket. Hur har det kunnat vara möjligt? Hur har det kunnat ske utan debatt och politiska protester?

Runt 1980 kulminerade andelen löner kontra vinsterna. Kampen för rättvisa och inte minst att arbetarrörelsen fått makten hade medfört att lönerna stadigt ökade. Programmet visade Palmes tal där han fastslog att näringslivets vinster nu måste öka för att investeringarna skulle kunna öka och arbetslösheten hållas under kontroll.

På 1970-talet utgjorde vinsternas andel av bruttonationalprodukten - värdet av den samlade produktionen - ungefär en femtedel. I dag tar kapitalägarna ungefär en tredjedel av allt som produceras i vinst. Samtidigt har lönernas andel sjunkit, och ligger i dag på en nivå som bara kan jämföras med 1910-talet.

Förra året tjänade de fyra svenska storbankerna över 85 miljarder kronor, och av dem delas 35 miljoner ut direkt till aktieägarna. Guldregnet över bankägarna är inget undantag.

Man skulle kunna tro att de enorma vinsterna skulle satsas på investeringar. Det var vad Palme och S-regeringen förutsatte när de genomförde devalveringarna på 70-talet. Investeringarna skulle ge välstånd samtidigt som lönenivåerna skulle kunna bibehållas eller öka. Så har inte skett.

Nu måste utvecklingen vändas. Mindre vinst som i stället satsas på investeringar. Högre löner så konsumtionen ökar och arbetslösheten minska... Allt övertidsarbete måste betalas. Slopa arbetsgivarens möjlighet att skriva bort övertiden.


Om författaren

Författare:
Sten O. Andersson

Om artikeln

Publicerad: 18 feb 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: