sourze.se
Artikelbild

Djurrättsaktivister planerar direkta aktioner

Aktivister har svurit att agera mot flygbolag och flygplatser involverade i AstraZenecas plan att förflytta djur från Sverige till Storbritannien för medicinska experiment.

Djurrättsaktivister planerar direkta aktioner mot det flygbolag som går med på att frakta en sändning beaglar till Storbritannien där djuren skall användas för att testa nya mediciner, meddelar the Guardian.

En anläggning i Sverige som huserar djuren och som för närvarande ägs av läkemedelsgiganten AstraZeneca kommer att stängas och firman flyttar cirka 300 beaglar till Storbritannien. Aktivisterna säger att de skall agera mot flygbolag som flyger beaglarna till Storbritannien och postera på de flygplatser som tar emot planen.

Beaglarna används i av myndigheterna obligatoriska experiment. Deras öde har lett till protester i hela Sverige och krav på att de skall omförflyttas till nya hem. Men AstraZeneca står fast vid att de skall flyttas till deras övriga anläggningar i Sverige och Storbritannien. En taleskvinna menade att hundarnas välmående är företagets "högsta prioritet".

En brittisk aktivist som bad om att inte bli identifierad sade att aktionerna skulle bli fredliga. Han sa att de inte skulle ha möjlighet att ge sig på flygplanen som fraktade beaglarna men att de skulle försöka underminera de involverade flygbolagens verksamhet.

Obstruktiva taktiker som kan tänkas användas är att checka in väskor och sedan inte själv gå ombord på flygplanet, vilket skulle innebära att allt bagage måste lastats av för att bli av med föremål som inte har koppling till någon passagerare. En annan taktik skulle kunna vara att gå ombord och sedan resa sig upp innan avgång och på så sätt orsakka förseningar.

En aktivist som är medlem i nätverket "Gateway to Hell", som kampanjar mot transporter av laboratoriedjur, säger: "Om flygbolagen går med på att transportera dessa hundar till Storbritannien så kommer vi att hitta sätt att störa deras verksamhet."

Astrahundarna har fram till nu levt i en anläggning i skogen utanför Malmö. Men den stängs nu som del av en större omstrukturering. Företaget säger att endast ett fåtal av beaglarna, vilka ofta används för att testa hjärtmediciner, kommer att omplaceras hos personal i Sverige medan andra flyttas till en annan anläggning i Mölndal. Resten av hundarna kommer att flyttas till företagets anläggning i Alderley Park i Chesire och till andra "tredje parter" som arbetar för AstraZeneca i Storbritannien.

En taleskvinna för AstraZeneca säger: "Teamet har beslutat att /.../ dessa hundar är uppfödda för forskning och /.../ behövs som stöd i de internationella forskningsansatserna. Den bästa lösningen är att är att fortsätta använda dem för forskning på AstraZenecas anläggningar och av tredje parter som arbetar för oss."

Hon tillade att "djurstudier är en viktig del av forskningsprocessen och krävs också av myndigheterna för att de skall godkänna att nya mediciner testas på människor". Färre än två procent av försöksdjuren är hundar. Hon ville inte kommentera de föreslagna aktionerna men påstod att "flyttandet av dessa djur är fullt i linje med alla tillämpliga lagar och kommer att genomföras med högsta omsorg och professionalitet."

Aktivisterna tror att djuren kommer att förflyttas i små lådor över en längre period, vilket skulle göra det svårare att räkna ut vem som är involverad. Trots att företaget av "säkerhetsskäl" vägrar berätta hur många djur som skall transporteras tror aktivisterna att upp till trehundra hundar kommer att förflyttas till Storbritannien.

En ny Storbritannienbaserad grupp döpt till "Brown Dog" kampanjar för beaglarna. En företrädare för organisationen säger att det vore "oerhört stressande och inhumant" att frakta hundarna även om alla riktlinjer följs.

Det har blivit svårare på senare år för forskare att hitta företag som är villiga att frakta djur till sjöss, lands och i luften eftersom djurrättsaktivister kampanjar mot sådana importer. Detta har lett till oro inom industrin och bland politiker att forskningen skulle bli lidande.

Ett företag som aktivister har sagt sig vilja hålla ett vakande öga på är det skandinaviska flygbolaget Scandinavian Airlines. SAS säger i ett uttalande att de är "ett kommersiellt transportföretag. Samtidigt som vi har respekt för aktivistgrupperna tar vi ingen politisk ställning i en fråga som denna, så länge det är legalt och finns klara riktlinjer för SAS att följa. Alltid då SAS fraktar levande djur i luften gör vi det i strikt åtlydelse av myndigheternas och industrins regler."

Beaglarnas öde är således ytterst ovisst. Aktivisterna varnar dock för att förflyttningen redan kan ha smyginletts.


Om författaren

Författare:
Martin Ekdahl

Om artikeln

Publicerad: 13 feb 2013 15:24

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: