sourze.se
Artikelbild

Så får vi ett jämställt samhälle

Ny jämställdhetsminister. Diskrimineringen har börjat kartläggas. Nu finns alla förutsättningar för att åstadkomma jämställda villkor.

"Jag är i mitt politiska liv väldigt upptagen av tanken att män och kvinnor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Överst på agendan vill jag sätta de ojämlika skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner", sade Maria Arnholm när hon på måndagen utsågs till jämställdhetsminister.

Maria Arnholm är inte ensam om att kräva jämställda villkor mellan män och kvinnor Dessvärre verkar utvecklingen gå åt helt motsatt håll, tvärtemot alla stolta försäkringar och planer. Ingen organisation har framgångsrikt kunnat genomdriva jämställda löner. Inte ens facken. Där har det mest handlat om generella låglönekrav för kvinnor. Myndigheter som har jämställdhet på agendan eller som ska motverka diskriminering har inte gjort några avtryck. Företag har segat med sina jämställdhetsplaner. Men Diskrimineringsombudsmannen, DO, har nu kommit igång med sin granskning av myndigheterna.

DO har granskat företag inom finans- och försäkringsbranschen, för att branschen präglas av stora löneskillnader. Kvinnor tjänar i genomsnitt 69 procent av mäns lön. Inom näringslivet i stort är motsvarande siffra 79,4 procent. Tar man hänsyn till skillnader i exempelvis yrke, utbildning och deltidsarbete hamnar den oförklarliga skillnaden inom näringslivet på 9,2 procent.

Kvinnor tog 76 procent av föräldradagarna och 64 procent av vab-dagarna 2011, enligt Försäkringskassan. Bland sammanboende småbarnsföräldrar jobbar män i snitt 2 timmar mer per arbetsdag än kvinnor, enligt SCB:s senaste tidsanvändningsstudie.

"Istället för att bråka om hur man ska få ihop familjelivet går kvinnan, oftast, ned 25 procent. Det kan individuellt vara bra och bli trevligare, men man får även lägre pension och sjukersättning. Det är socialt accepterat i nästan alla samhällsgrupper, men sänder en signal om att du inte riktigt är att räkna med på arbetsmarknaden", säger Carin Holmqvist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm som forskar om kvinnliga entreprenörer till Svenska Dagbladet.

Många kvinnor tvingas arbeta deltid fast de vill ha heltid. Andra väljer att trappa ned i tid när barnen är små. Ofta beroende av att kvinnan tjänar mindre än mannen. Säga vad man vill, men det ökar vare sig jämställdheten eller kvinnornas löner. En del satsar på att göra karriär innan de skaffar barn eftersom de med rätta anar att lönehöjningstakten kommer att minska när barnen kommer. Sorgligt men sant.

Andra, mestadels män, arbetar för mycket. Den totala övertiden motsvarade 141 500 heltidsanställningar under en mätvecka i oktober i fjol. Många måste också arbeta övertid utan att få betalt för det. Gratisarbetet motsvarade 42 500 heltidsjobb under samma period. Tjänstemän jobbar i vissa företag ständig övertid år efter år. Det riskerar att rasera alla jämställdhetsmål.

Om vi ska nå målet jämställda löner måste vi åstadkomma likartade arbetsvillkor. Kvinnorna måste i genomsnitt arbeta mer och männen ta större ansvar för hem och barn. Slopat gratisarbete ger utrymma för det.

Fack, anställda, företag och politiker borde enas om att ta krafttag för att åstadkomma ett samhälle som har likvärdiga arbetsvillkor mellan män och kvinnor. All lagar som behövs finns på plats. Det är bara för alla parter att se till att de följs. Ett första steg är att avskaffa all olaglig lönediskriminering. Avtalen bör ändras så att arbetsgivarna förbjuds att med en anställd skriva bort rätten till övertidsersättning. All övertid ska betalas enligt avtalen. Det skulle innebära att företagen måste betala fullt pris för övertiden. Då kommer den att minska och bemanningen öka i anorektiska företag.


Om författaren

Författare:
Sten O. Andersson

Om artikeln

Publicerad: 29 jan 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: