sourze.se
Artikelbild

Tid för eftertanke, Kent Ekeroth

I alla välfungerande samhällen är det en förutsättning att samtliga medborgare, infödda som nyblivna, är med och bidrar samhällsekonomiskt för att finansiera den gemensamma välfärden.

Ett av de vanligaste argumenten från Sverigedemokrater och dylika partier, emot asyl - och flyktingmottagning är att vi inte ska ge fristad åt människor som inte gör rätt för sig, utan ligger samhället till last.

I alla välfungerande samhällen är det en förutsättning att samtliga medborgare, infödda som nyblivna, är med och bidrar samhällsekonomiskt för att finansiera den gemensamma välfärden och allmänna kärnverksamheter. Dessa skyldigheter vidtas, från den som har en tro på alla människors lika värde, utifrån en enkel princip som kan beskrivas "hänsynstagande till lika intresse för samtliga parter". Utifrån detta perspektiv existerar förstås inga reservationer för blonda, blåögda nordiska män och kvinnor, eller hänsyn till viss kulturell, etnisk, religiös tillhörighet - som vissa partiföreträdare tycks tro. I det jämlika samhälle som tar hänsyn till lika intresse för samtliga medborgare och skattebetalare, lever den blonda, blåögda svensk, som livnär sig på statligt stöd, lika mycket - per definition - på den invandrare som arbetar och betalar till skatt till den svenska välfärden. Däremellan existerar inget avgörande resonemang om vem som är född i Sverige eller inte.

SD-riksdagsledamot och före detta rättpolitiska talesperson Kent Ekeroth, sparkad från partiet och sitt riksdagsuppdrag, men som bär ersättning ändå, är inte avskedad för första gången. Han har tidigare sparkats från en ambassadtjänst, på grund av politiska åsikter och partipolitisk tillhörighet. Civilekonom Kent Ekeroth, som själv grävt den grop han nu ramlat i, kan inte ha så svårt att få ett nytt jobb? I första hand med tanke på sin utbildning, men även för att han inte tillhör den kategori högutbildade i detta land som riskerar diskrimineras på grund av avvikande namn med mera. Kent Ekeroth antas uppfylla alla kriterier för en lyckad arbetssökande i Sverige, därför är det väldigt svårt att denne man finner sig i att leva på hög ersättning från svenska skattebetalare. I väntan på ett nytt jobb kan han åtminstone ställa frågan till den, i hans ögon förmodade, lilla minoritet arbetande utlandsfödda medborgare: Hur känns det att just nu, finansiera en medelålders, vit, svensk mans lön - en dessutom fientlig samhällsmedborgare?


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 29 nov 2012 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: