sourze.se

Demokratins genombrott i Sverige

Jag håller med Leif Pagrotsky. Demokratigenombrottet som skedde i och med att kvinnor fick rösträtt bör uppmärksammas och firas i Sverige.

Leif Pagrotsky riktar i en artikel i Göteborgsposten 24 oktober 2012 sökarljuset mot den viktigaste händelsen under 1900-talet. Det var enligt Pagrotskys, och även min, mening införandet av demokrati 1919.

Allmän rösträtt för män infördes 1909 av en högerregering, men när det gällde rösträtt för kvinnor var motståndet kompakt från högerpartierna. Den liberale statsministern Nils Edén lade 1918 fram en proposition om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Sverige regerades då av liberaler och socialdemokrater. Högern kunde inte förmås att rösta för. Man lade ned sina röster för att visa att man var emot allmän rösträtt. Först efter det att kejsardömena i Ryssland, Österrike-Ungern och Tyskland hade fallit, kunde högern 1919 acceptera att Sverige blev en demokrati, vilket var sist i Norden.

När det är 100 år sedan demokratigenombrottet 1918 och 1919 bör detta firas genom många aktiviteter. Pagrotsky skriver: "Filmer, teaterpjäser, litteratur vore en önskedröm, ny forskning behövs som hjälper oss att begripa varför vi var sist i Norden med demokrati. Riksbanken bör slå på stort och ge ut en hundralapp med Edéns bild på... Jag fick inte lära mig något om detta i skolan, känner inte till filmer eller litteratur om dramatiken kring detta, århundradets viktigaste händelse."


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 30 okt 2012 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: