sourze.se
Artikelbild

Visst behövs nämndemän!

"När en kvinna som utsätts för hot och misshandel från sin före detta man inte får skydd i form av hemlig identitet och bostad av rättssamhället, är det ett större nederlag och hot mot de demokratiska fundamenten än några korrupta folkvalda."

De partipolitiska nämndemännen ska representera samhällets demokratiska insyn i domstolens första instans; tingsrätten. Det är förstås olyckligt om en representant där, precis som i de tre nationella demokratiska organen, gör sig skyldig till partiskhet eller korruption, i synnerhet i ett sådant känt fall som serieskytten Peter Mangs dom. Å andra sidan har alltid partiskhet förekommit och kommer alltid att förekomma inom den representativa demokratin, såväl inom folkvalda församlingar som i de offentliga institutionerna. Jävighet bland folkvalda nämndemän bör därför inte betraktas som värre än politisk korruption i övriga demokratiska organ. Den som inomparlamentariskt hotar demokratin riskerar med stor sannolikhet suspendering, repressalier och reprimander som därmed rentvår institutionen.

Ett betydligt värre och allvarligare hot mot rättssäkerheten och demokratins värde, är när människor som vittnar emot den organiserade brottsligheten inte ges det skydd som de i rättssamhällets namn är berättigade till. En mängd åklagare, med Sven-Erik Alhem i spetsen, har efterlyst tillåtande av anonyma vittnesmål vid specifika fall och livstidsstraff vid "övergrepp i rättssak".

När en ensam kvinna som utsätts för hot och misshandel från sin före detta man, inte får skydd i form av hemlig identitet och bostad av rättssamhället, är det ett större nederlag och hot mot de demokratiska fundamenten än några korrupta folkvalda. För när dessa fundament går riktigt isär, återstår ingenting av rättssäkerhetens värde, och först då kan man börja tala om hot mot rättssamhället med stora bokstäver.


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 16 okt 2012 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: