sourze.se

Vaccinationer: risker och skador

Ett absolut måste för medicinsk personal liksom för motiverade lekmän som söker fakta och vägledning istället för politiska program förklädda till vetenskapliga sanningar.

Dr Mayer Eisenstein & Neil Z. Miller
Vaccinationer: risker och skador
Översättning: Peter Pettersson
Svenskt förord: Linda Karlström
Anarchos förlag
Utgivning: Våren 2012


Historiskt sett finns det mycket att häpna över. För hundra år sedan ansåg respektabla läkare att man kunde bli blind av onani. 1960 lanserade svenska läkemedelsindustrin ett ofarligt sömnmedel. Neurosedyn. 2009 bunkrade Sverige vaccin mot svininfluensa. Okända biverkningar: Narkolepsi. Hur står det till med våra övriga vaccinprogram?

Under de senaste decennierna har det i Sverige publicerats informationshäften och tunnare böcker med oberoende vaccinkritisk fakta. Nu kommer den första heltäckande boken, en översättning av läkaren Mayer Eisenstein och journalisten Neil Z. Millers "Vaccinationer: risker och skador". Boken har lyfts fram av flera amerikanska läkare som börjat ifrågasätta USA:s obligatoriska vaccinationsprogram.

Till skillnad från just USA, där läkemedelsindustrin styr med än hårdare hand än i Sverige, har vi frivillig vaccinering här. Socialstyrelsen informerar: "I Sverige finns inga krav på obligatorisk vaccination, utan det är du som förälder som avgör om ditt barn ska vaccineras."

Vidare är Socialstyrelsen, läkarkåren, sjuksköterskorna och skolsystrarna skyldiga att opartiskt informera om fördelar och nackdelar med vaccin. Detta fungerar på sin höjd i teorin. I verkligheten används ofta upprepade övertalningsförsök och ibland tyvärr ren skräckpropaganda för att få tveksamma eller kritiska föräldrar att vaccinera sina barn. Men man är alltså i sin fulla rätt att tacka nej. Och man har rätt att göra detta utan att behöva förklara och ursäkta sig eller på något sätt motbevisa de rådande direktiven från sjukvård och läkemedelsindustri.

Denna utgåva av "Vaccinationer: risker och skador" har ett svenskt förord, ett omfattande sådant skrivet av Linda Karlström. Karlström ställer en del frågor i förordet, t ex: "Är det verkligen försvarligt att förespråka vaccination som en sjukdomsförebyggande åtgärd, då vaccinationen i sig utgör ett hot mot folkhälsan? denna i och för sig retoriska fråga är underbyggd med forskning som visar hur vanemässig vaccinering påverkar folkhälsan, recensentens anmärkning. Och är verkligen vaccination detsamma som hänsyn till barnets bästa?"

Boken är lättillgänglig trots mycket fakta och källanvisningar. Den tar upp sjukdom efter sjukdom som vi vaccinerar oss mot. Den tar upp de olika vaccinernas innehållsförteckning. Den redovisar statistik över hundra år, statistik som avslöjar hur sjukdomar som polio med flera drastiskt sjönk i antal fall före vaccinationsprogrammen och den förklarar varför fallen sjönk.

Här får vi statistik som berättar om alla biverkningar våra vanligaste vaccin är förknippade med källa vaccintillverkarna själva och om de senaste rönen och teorierna i sammanhanget. Vi ställs inför frågorna: Hur objektivt kan Läkemedelsverket vara? Vad krävs för att ett vaccin ska godkännas? Och vi bjuds in bakom kulisserna, till spelet om marknaden och pengarna.

Här ryms vaccinprogrammen mot barnsjukdomar, men också den ökade vaccineringen mot influensa, livmodershalscancer, hepatit A och B, pneumokocker, rotavirus och så vidare. Och stelkramp, difteri, polio förstås. Författarna tar också upp de sociala skyldigheterna och den konstruerade hotbilden att det skulle vara osolidariskt mot samhället och mot alla vaccinerade att inte vaccinera sitt barn. Med kliniska förklaringar fastställs varför ett ovaccinerat barn aldrig kan skada eller förvärra för ett vaccinerat barn.

Under ett av otaliga intressanta diagram i boken står det att läsa: "I dag får spädbarn i Sverige sex vacciner vid tre månaders ålder, sex vid tolv månaders ålder och ytterligare tre vacciner vid arton månaders ålder - totalt 21 läkemedelsdoser när de blivit ett och ett halvt år gamla." Den amerikanska tvångsvaccineringen innefattar nästan det dubbla under samma period! Författarna påminner oss: "Föräldrar och läkare glömmer ofta att vacciner är läkemedel. Hur ofta tar vi som vuxna så många läkemedel samtidigt? Vad skulle göra oss mest förvånade: att vi fick biverkningar eller att vi inte fick det?"

"Vaccinationer: risker och skador" är på cirka 350 sidor. Läkaren specialist inom kardiologi och internmedicin och juristen Thomas E. Levy säger om den amerikanska utgåvan: "Ett absolut måste för medicinsk personal, speciellt barnläkare, liksom för motiverade lekmän som söker fakta och ordentlig vägledning, istället för politiska program förklädda till vetenskapliga sanningar." Personligen önskar jag att den här översättningen med initierat förord av Karlström inom kort finns tillgänglig i så gott som alla svenska hem.


Om författaren

Författare:
Stefan Whilde

Om artikeln

Publicerad: 06 aug 2012 16:32

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: