sourze.se

viss

eller?

det finns det som
som som
jag vet inte
kanske
utgör
en
ett sorts
något
som
som inte bara
hur ska jag säga
tentativt
men som utan tvekan
liksom
på en gång
är ett slags
nån sorts
möjligen en fortsättning på
på jag vet inte riktigt
ett liksom väntande
kanske mera
dröjande
men utan all
all
hur ska jag säga
all all
inte just bara att
att det finns
liksom något mer eller mindre
eller bara antydningsvis
överraskande
eller mera
mera frånvarande
utan att fördenskull
vara så att säga
begränsande för
för för det som
för det som ger sig tillkänna
på ett så att säga
liksom
avvaktande
men kanske mera
liksom dröjande
eller
vahettere
kanske inte dröjande
men i alla fall
en sorts
åt det hållet
som liknar
en sorts
långsamhet
fast inte så
uttalad
men jag vet inte säkert
trots det
vill jag
påstå
nästan påstå
att det i alla fall
liksom liksom
hur ska jag säga
avlöser
ja inte riktigt avlöser
utan liksom
ersätter
men det kanske är för mycket sagt
utan ger en
en sorts
vahettere
glimt
av en en av en liksom
ny infalls infalls
alltså en ny syn
eller ny
kanske inte just ny
en ny
men det är inte
alldeles enkelt
att
sätta
så att säga
fingret
att sätta fingret på
i alla fall
tror jag att
det liksom
vahettere
mera liknar
en liksom
mycket mindre
men inte obetydlig
ja kanske ganska
beskedlig
men inte
alldeles
osynlig
eller ens betydelselös
tvärtom
eller inte tvärtom
det är för starkt
utan å andra sidan
men det får inte uppfattas
tror jag
som ett slutgiltigt
en slutgiltig
definitiv
ett definitivt
vad ska jag kalla det
hur det än är med den saken
så finns det
det vågar jag påstå
en liten
ett litet
men inte obetydligt
ett något som
mer eller mindre
på ett avgörande
ja kanske inte direkt avgörande
på ett på ett
direkt
men försiktigt
skulle jag vilja säga
vis
som som
jag vet inte
kanske
utgör
ett
ett sorts
något
som
som inte bara


Om författaren

Författare:
Staffan Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 09 nov 2011 23:31

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: